Noin 950 osakeyhtiötä uhkaa lähtö kaupparekisteristä, jos tilinpäätöstä ei ilmoiteta määräajassa

Tilinpäätökset

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa tänä vuonna rekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät toimita tilinpäätöstään kehotuksista huolimatta.

Tämän vuoden ensimmäisessä poistomenettelyssä on noin 950 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätösasiakirjojaan rekisteröitäviksi viimeisen kahden vuoden ja kuuden kuukauden aikana.

Poistettavien listalla olevien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätösasiakirjansa kaupparekisteriin 4.10.2017 mennessä.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka toimintaa ei harjoitettaisikaan.

Tilinpäätös täytyy myös ilmoittaa kaupparekisteriin (ei koske asunto-osuuskuntia ja asunto-osakeyhtiölain mukaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä).