VM hilasi talouskasvuennustettaan ylöspäin

Työllisyys kasvaa, mutta työvoimapulasta ei näytä olevan vaaraa
Talous

Valtiovarainministeriö ennustaa taloudellisessa katsauksessaan kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia.

Ennuste on hieman korkeampi kuin joulukuussa julkaistussa katsauksessa, jolloin ministeriö arvioi tämän vuoden kasvuksi 2,4 prosenttia.

Ensi vuodelle VM ennustaa 2,2 prosentin kasvuvauhtia, ja vuodelle 2020 1,8 prosenttia.

Ministeriö odottaa, että vahvana jatkuva talouskasvu lisää työvoiman kysyntää niin, että työllisyys kasvaa nopeammin kuin vuosiin.

Työllisyysaste nousee 72,5 prosenttiin vuonna 2020. Työvoimapulasta ei kuitenkaan ole tulossa kasvua jarruttavaa ongelmaa, koska työttömiä ja piilotyöttömiä on edelleen paljon.

Yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy tänä vuonna, kun työllisyys kohenee ja ansiotaso nousee.

Tänä vuonna ansiotason odotetaan nousevan 1,9 prosenttia, mutta palkkaliukumat jäävät paikallisen sopimisen laajentuessa keskimääräistä pienemmiksi.

Ennusteen mukaan Suomen julkinen talous tasapainottuu ja kääntyy hieman ylijäämäiseksi vuonna 2020.

Julkinen velka alittaa 60 prosentin rajan ensi vuonna ja alenee hiljalleen 56 prosenttiin vuoteen 2022.

Valtion menoissa on kuitenkin kasvupaineita, sillä väestön ikääntyminen ja puolustusvoimien hävittäjähankinnat kasvattavat valtion menoja ensi vuosikymmenellä.