Velkajärjestelyyn pääsy helpottuu – lakiuudistuksella on myös suuri henkinen merkitys yrittäjille, keskustaedustajat korostavat

Politiikka

Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelun hallituksen esityksestä, jonka tavoitteena on helpottaa velkaantuneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen.

Velkajärjestelyn edellytyksiä kevennetään, ja velallinen voisi myös hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn jo silloin, kun maksukyvyttömyys on vasta uhkana.

Keskustan kansanedustaja Hanna Huttunen totesi, että yrityssaneerauslain uudistus antaa vaikeuksiin joutuneille yrittäjille vihdoinkin paremmat mahdollisuudet uuteen alkuun.

Huttunen kertoi alkaneensa itse toimia yrittäjänä vähän yli parikymppisenä nuorena vuonna 1993.

– Elettiin maamme historian taloudellisesti synkkää aikaa. Yrityksiä kaatui, perheitä hajosi ja joidenkin elämä jopa päättyi epätoivoisena ratkaisuna.

– Suomalaiseen kansanluonteeseen kuului, että itse on pärjättävä ja että konkurssi on kamala häpeä. Kaiken tuon ajan mukanaan tuomasta ei ole toivuttu vieläkään, Huttunen sanoi.

Hän katsoo, että tuosta ajasta on vihdoin otettu opiksi.

– Yrittäjille ja heidän perheilleen on suotava helpommin uusi alku. 

Huttusen mukaan hallituksen esitykset ovat osa tätä uutta alkua.

– Pidän hallituksen esityksiä erittäin hyvinä ja erittäin tervetulleina. Niillä on paitsi oikeusopillinen merkitys, myös suuri henkinen merkitys yrittäjille. Epäonnistumisen kokemus voi joskus olla uusi alku ja portti jollekin suurelle ja entistä paremmalle. Tämä koskee niin yritystoimintaa kuin elämää yleensäkin. 

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi ja toteutetaan hallitusohjelman kirjaukset velkajärjestelystä. 

Ylivelkaantumisen torjunta ja siitä aiheutuvien ongelmien vähentäminen ovat hallituksen prioriteetteja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo.

– Näillä muutoksilla haluamme helpottaa yrittäjien pääsyä uuteen alkuun ja parantaa myös muiden velallisten asemaa.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi muistutti, että monet suomalaiset menestystarinat ovat syntyneet ehkä useidenkin epäonnistumisten jälkeen.

– Meidän pitää Suomessa muuttaa sitä ajattelutapaa, että jos on yrittäjänä tehnyt konkurssin ja epäonnistunut, niin olisi jotenkin epäonnistunut ihmisenä, Lohi sanoi.

Keskustaedustaja Pasi Kivisaari korosti, että ehdotetut muutokset ovat merkittävä parannus yrittäjien asemaan.

– Muun muassa velkajärjestelyn elinkustannusnormiin tehtäisiin tässä siis tasokorotus, jolloin velalliselle jäisi velkajärjestelyn aikana enemmän rahaa myös elinkustannuksiin. Siis mahdollistettaisiin se, että elämä jatkuisi, Kivisaari sanoi.