Hallitus haluaa uudistaa yrityssaneerauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn – "Enää ei tarvitse odottaa kassan totaalista tyhjentymistä"

Politiikka

Hallitus esittää yrityssaneerauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn uudistamista. Tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yritysten asemaa helpottamalla velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen pääsyä.

Esityksen mukaan elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja uutta alkua nopeutetaan keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä.

Hallitus esittää myös, että yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely.

Velallinen voisi hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn, kun hän ei ole vielä maksukyvytön vaan maksukyvyttömyys on vasta uhkana.

Yrittäjät saavat vihdoin paremmat mahdollisuudet uuteen alkuun, keskustan kansanedustaja Hanna Huttunen näkee.

– Oikealta on pitkin vaalikautta annettu ymmärtää, että nykyinen hallitus olisi jotenkin ”yrittäjävastainen”. Todellisuudessa yrittäjien asemaa on parannettu useilla ratkaisuilla, Huttunen sanoo tiedotteessa.

– Nyt olemme helpottamassa velkaantuneiden yrittäjien ja yritysten asemaa yrityssaneerauslakia uudistamalla.

Huttusen mukaan varhainen saneerausmenettely on kauan odotettu ja erittäin tarpeellinen.

– Uuden menettelyn turvin yrittäjä voi hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn jo siinä vaiheessa, kun kassan pohja alkaa häämöttää. Enää ei siis tarvitse odottaa kassan totaalista tyhjentymistä.

– Tämä helpottaa varmasti sitä henkistä painetta, jonka kanssa talousvaikeuksissa olevat yrittäjät joutuvat elämään, keskustaedustaja toteaa.

Myös nykyinen yrityssaneerausmenettely pysyy voimassa. Yrityssaneerauslakiin esitettyjen muutosten tultua hyväksytyksi tullaan sitä kutsumaan perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi.

Yrittäjät saavat vihdoin paremmat mahdollisuudet uuteen alkuun, keskustan kansanedustaja Hanna Huttunen näkee. Kuva: Jaakko Martikainen