Vanhuspalvelulaki uudistetaan – "kun luottamukseen syntyy särö, on lakia päivitettävä"

Ministerit puivat myös rikosoikeudellisia ulottuvuuksia
Vanhuspalvelut

Tänään vanhuspalveluiden tilannetta puimaan kokoontunut hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä on päättänyt aloittaa vanhuspalvelulain kokonaisvaltaisen päivitystyön. Asiasta STT:lle kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk).

Ministeriryhmä kokoontui aiemmin tänään sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) johdolla.

– Päätimme, että vanhuspalvelulain päivitystyö käynnistyy asiantuntijaryhmällä, ja sen toimikausi asetettiin tämän vuoden loppuun, Saarikko kertoo.

Työryhmä tullaan asettamaan ensi viikon aikana.

Kokouksessa Valviran ylijohtaja Markus Henriksson antoi katsauksen valvonnan tilanteesta ja mahdollisista rikoskysymyksistä sekä Valviran ja poliisin yhteistyöstä. 

– Kun puhutaan poliisille asti päätyvistä epäilyistä, on pohdittava oikeuskäytänteitä ja mitkä rikosnimikkeet voivat tulla kyseeseen, Saarikko muotoilee.

– Kun kyse on hankintalain alaisista asioista, on myös kilpailu- ja kuluttajavirasto tärkeä toimija valvontaviranomaisten lisäksi.

Saarikko antoi ymmärtää olevansa pettynyt siitä, että jotkut yksityisistä toimijoista eivät mitä ilmeisimmin ole olleet yhteiskunnan luottamuksen arvoisia. 

– Mikään valvonta ei tule riittämään, jos palveluntuottajien moraali ei ole kohdallaan ja vastaa meidän oikeustajua, hän totesi. 

– Kiteyttäisin tämän niin, että meillä on ollut lupa lähteä siitä, että palveluiden tuottajat ovat luottamuksemme arvoisia. Mikäli näin ei ole, on meidän tuotava voimakkaammat sanktiot ja enemmän valvontaa. 

– Nyt luottamukseen on syntynyt särö, ja lakia on päivitettävä. Silloin pöydässä ovat myös sanktiot ja selkeämmät sääntelyt siitä, miten palveluita täytyy toteuttaa ja tuottaa.   

Uuden vanhuspalvelulain valmistelussa on mukana useita ministeriöitä ja se käsittää useita aihekokonaisuuksia.

– Lain tulee tukea ikääntymistä hyväkuntoisena, eli mukana on ennaltaehkäisyn rooli, toimintakyvyn säilyttäminen ja kotihoidon painotus, Saarikko sanoo.

– Uudessa laissa arvioidaan henkilöstömitoituksen taso ja tapa, millä se lasketaan. Siinä käydään läpi myös se, mistä osaajat löytyvät ja mikä hoidon porrastus ja palvelun tarve ovat. 

Samalla on käynnistetty vanhuspalveluiden laatusuositusten uudistaminen. Nykyisten suositusten voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa, Saarikko sanoo.

Nykyisiä laatusuosituksia aiotaan siirtää lain tasolle, joka helpottaa hoitolaitosten valvontaa ja selkeyttää sanktioiden asettamista.

– Laatusuosituksista pyritään tekemään nykyistä konkreettisempia, jotta myös valvonta olisi tehokkaampaa. 

Hallituksen lisätalousarvioon sisältyy esitys valvonnan lisäresursseista. Niitä esitetään kohdennettavaksi sekä vanhus- että vammaispalveluihin.

Uuden lain laatimisessa pyritään lisäksi parantamaan palvelutarpeen arviointia, ja purkamaan vanhuspalvelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa olevien päällekkäisyyksiä. 

– Uudistustyössä pitää kokonaisuuden kannalta olla mukana myös kotihoidon ja omaishoidon kehittäminen. On aihetta nostaa esille uudenlaiset asumisratkaisut, eli mitä voisi tulla kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välimaastoon, hän kertoo.

– Myös palveluiden käyttäjien eli asiakkaiden oma kokemus palveluiden laadusta on oleellinen, Saarikko muistuttaa.