Valvira vaatii Attendoa korjaamaan puutteet vanhustenhuollon yksiköissä

Vanhustenhoito

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vaatii hoivayhtiö Attendon vanhustenhuollon yksiköitä korjaamaan havaitut puutteet ja epäkohdat heinäkuuhun mennessä.

Vaatimus koskee yksiköitä, joihin Valvira on aiemmin kohdentanut valvontaa. Epäkohdat liittyvät muun muassa hoito- ja hoivahenkilöstön määrään, potilasturvallisuuteen ja lääkehoitosuunnitelman noudattamiseen.

Yksiköiden tulee lisäksi toimittaa tekemistään korjaustoimista yksityiskohtainen selvitys Valviraan elokuuhun mennessä.

Samalla palveluntuottajan on varmistettava, että toiminta vastaa määräyksiä myös niissä Attendon vanhustenhuollon yksiköissä, joihin ei ole aiemmin kohdistettu valvontaa.