Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula: Nyt ei ole varaa sote-sopan ylikiehumiseen tai pohjaan palamiseen – "Siitä kantavat vastuuta kaikki puolueet"

Sote

Sote-uudistuksen loppuun vieminen on tärkeää kansanvallan uskottavuuden kannalta, valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) valtiosihteeri Maria Kaisa Aula korostaa.

Edellisen hallituksen ajama sote-uudistus kaatui kalkkiviivoille alkuvuodesta. ”Sote-soppa” on nyt saatava uudelleen kiehumaan, mutta aiempaa paremmin tuloksin, Aula kirjoittaa keskustan sivuilla.

– Kuntien talouskehitys on lähivuosina uusien ennusteiden mukaan uhkaavan huono. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen nykymallilla ei ole kestävää myöskään ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta, Aula sanoo.

Sote-uudistuksen valmistelu on käynnistynyt Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelman mukaisesti. Aulan mukaan työ on alkanut sote-ministeriryhmässä hyvässä hengessä ja päämäärätietoisesti.

– Nyt ei ole varaa sote-sopan ylikiehumiseen tai pohjaan palamiseen. Siitä kantavat vastuuta kaikki puolueet yhdessä.

Nykyisen hallituksen ajama uudistus perustuu Sipilän hallituksesta tutun maakuntamallin pohjalle, mutta sopan aineksia on nyt vähemmän, Aula toteaa.

Maakunnan tehtäviä ei tulla laajentamaan soten, pelastustoimen ja mahdollisen ympäristöterveydenhuollon ulkopuolelle. Ainekset halutaan pitää rajattuina niin, että lait ehditään valmistella ja eduskunta ehtii ne käsitellä, Aula toteaa.

Viimeksi perustuslakiongelmia aiheuttaneesta valinnanvapausmallista on nyös luovuttu.

 Hallitus tosin asettaa parlamentaarisen komitean pohtimaan maakunnan mahdollisia muita tehtäviä ensi hallituskautta varten. Esimerkiksi työllisyys- ja elinkeinopalvelut jäävät tällä kaudella uudistuksen ulkopuolelle.

Maakuntien mahdollinen verotusoikeus valmistellaan myös komiteassa, mutta sekään ei ehdi tulla voimaan tällä hallituskaudella.

Vuoden 2019 loppuun mennessä tehdään malli Uudenmaan erillisratkaisulle yhdessä alueen kuntien kanssa. Tämä perustuu hallitusohjelmaan, Aula toteaa.

– Alueen suuri väestömäärä, nopea väestönkasvu sekä maahanmuuttajaväestön suuri osuus tuovat poikkeuksellisia haasteita. Työ on aloitettu tavoitehakuisesti Uudenmaan kuntien kanssa.

Sote-palveluiden järjestämisvastuu tulee maakunnalle, mutta tämän syksyn aikana selvitetään kuitenkin kuntien halukkuus ja mahdollisuudet tuottaa palveluita.

– Tästä on tehty kunnille kysely, jonka tulokset on julkistettu. Kuntien omat odotukset näyttävät liittyvän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä erityisesti työttömien sekä lasten ja perheiden palveluihin, Aula kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportti kuntatuottajuuden mahdollisuuksista valmistuu syksyn aikana. Sote-ministeriryhmä tekee sen jälkeen linjaukset.

– Tärkeä olisi löytää siinäkin ratkaisu, joka ei lisää uudistuksen vaikeusasteita, Aula huomauttaa.
 
Maakunta- ja sotelainsäädäntö on mittava lakipaketti rajatussakin muodossa, Aula näkee. Virkamiehet ovat jo järjestäytyneet työryhmiin ja aloittaneet valmistelua.

– Valmistelu pääsee paremmin vauhtiin ja uudistuksen tiekartta pystytään määrittämään tarkemmin, kun Uudenmaan erillisratkaisun ja kuntatuottajuuden linjaukset ovat tiedossa. Myöhemmin arvioidaan myös esimerkiksi maakuntavaalien järjestämisen ajankohtaa.

– Aikaa ei ole yhtään hukattavaksi, jos ja kun valmista lainsäädäntöä halutaan saada aikaan tällä vaalikaudella.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalipalvelut voivat mainiosti olla mukana, koska sote-keskus on täysin julkinen toimija, Aula sanoo.

– Uudistustyöhön halutaan kaikkien kuntien ja maakuntien osallistuvan.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tätä edistävää valtionavustushakua. Toinen valtionavustushaku koskee sote-palveluiden ja muidenkin julkisten palveluiden tuottavuuden kohentamista maakunnan alueella.

– Eniten mahdollisuuksia on ICT-palveluissa, hankinnoissa sekä tilojen tehokkaassa käytössä, Aula kertoo.