Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset merituulivoiman tutkimusluvat

Energiapolitiikka

Valtioneuvosto on myöntänyt tutkimusluvat kolmelle merituulivoimahankkeelle avomerelle Suomen talousvyöhykkeellä.

Wpd Finland Oy:lle myönnettiin lupa Pietarsaaren länsipuoliselle tutkimusalueelle. OX2 Finland Oy:lle myönnettiin luvat kahdelle hankkeelle Hailuodon ja Pietarsaaren länsipuolisille tutkimusalueille. Yhtiöiden luvat Pietarsaaren edustalla on myönnetty samalle alueelle.

Tutkimuksia alueilla on tarkoitus tehdä tämän ja ensi vuoden aikana.

Valtioneuvoston päätös lopullisesta merituulivoimapuiston toteuttajasta tutkimusalueilla tehdään myöhemmin talousvyöhykkeen rakentamislupaprosessissa, kunhan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely on ensin valmistunut. Hankkeet tarvitsevat myös vesilain mukaisen luvan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi tiedotustilaisuudessa joulukuussa, että uusiutuvan sähkön tarpeen kasvaessa merituulivoima on osa ratkaisua tulevaisuudessa.

– Merituulivoiman rakentaminen ei ole vielä markkinaehtoisesti kannattavaa, mutta tilanne tulee muuttumaan teknologian kehittyessä. Hankkeiden kehitysajat ovat myös pitkiä, minkä vuoksi liikkeelle yritetään lähteä mahdollisimman pikaisesti, Lintilä totesi.