Keskustan Lintilä: Nyt otetaan merkittävä askel merituulivoiman kehittämisessä

Merituulivoima

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli keskiviikkona merituulivoiman kehittämistä valtion vesialueilla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan sähkön merkitys energiajärjestelmässä tulee korostumaan, kun tavoitellaan hiilineutraalisuutta – ja uusiutuvan sähkön tarpeen kasvaessa merituulivoima on osa ratkaisua tulevaisuudessa.

– Nyt otetaan merkittävä askel merituulivoiman kehittämisessä. Merituulivoiman rakentaminen ei ole vielä markkinaehtoisesti kannattavaa, mutta tilanne tulee muuttumaan teknologian kehittyessä. Hankkeiden kehitysajat ovat myös pitkiä, minkä vuoksi liikkeelle yritetään lähteä mahdollisimman pikaisesti, Lintilä totesi keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) esitteli puolestaan merituulivoimaa varten vuokrattavien yleisten vesialueiden huutokauppamallia. Metsähallituksella on tässä oma roolinsa: aluevesien haltijana Metsähallitus valitsee huutokaupattavat alueet sekä selvittää niiden soveltuvuuden tuulivoimarakentamiseen.

Maatuulivoimahankkeista poiketen Metsähallitus ei kuitenkaan hae alueelle lupia valmiiksi ennen kilpailutusta, vaan siirtää vastuun aikaisemmassa vaiheessa toimijalle.

– Tämän toivotaan nopeuttavan hankkeiden etenemistä, Leppä totesi.

Alueista peritään huutokaupassa määräytyvää vuokraa, joka perustuu hankekehitys- ja rakennusvaiheissa alueen pinta-alaan ja tuotantovaiheessa ensisijaisesti tuotetun sähkön määrään.

Ensimmäinen huutokauppa on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023–2024 ja se käsittää 3–4 merituulivoimalle soveltuvaa aluetta. Huutokauppamalli ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Erityisasiantuntija Outi Vilén työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi, että merituulivoimaloille ei ole asetettu lukumääräisiä tavoitteita tietyille vuosille, koska asiassa pyritään markkinaehtoiseen kehitykseen.

– Suurpiirteisenä arviona voi sanoa, että seuraavalla vuosikymmenellä olisi useita merituulivoimapuistoja käytössä. Vaikka maatuulivoimaa rakentuu paljon, niin siinä vaiheessa kun merituulivoimarakentaminen lähtee kunnolla käyntiin, niin hyvinkin pian kapasiteetti voi olla samalla tasolla kuin maatuulivoimalla, Vilén kertoi.

Vilénin mukaan tällä hetkellä puhutaan vähintään 50 voimalasta – mahdollisesti 60–70 voimalasta. Vilén myös tarkensi, että merituulivoimalat tulevat olemaan huomattavasti isompia kokonaisuuksia kuin maatuulivoimalat.