Vain puolet maatiloista pystyy maksamaan kaikki laskut ajallaan, kertoo tuore kysely

Maatalous

Vain puolet maatiloista pystyy enää maksamaan kaikki laskut ajallaan, kertoo tuore Järvi-Suomen alueen maanviljelijöille tehty kysely.

Kysely on tehty Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen MTK-yhdistysten luottamushenkilöinä toimiville maatalousyrittäjille syyskuun lopulla. 

Vastaajista vain 10 prosenttia arvioi yrityksensä taloudellisen tilanteen parantuvan tulevina vuosina. Kolmannes arvioi taloudellisen tilanteen pysyvän aiemman kaltaisena ja 60 prosenttia vastaajista arvioi taloustilanteen heikentyvän. 

– Yrittäjien mielestä eniten oman tilan kannattavuuteen vaikuttavat tuotantokustannukset ja tuottajahinnat. Vastaajat, joiden arvion mukaan taloudellinen tilanne heikentyy, kokivat että heillä on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia tilan taloudelliseen tulokseen kuin vastaajat, jotka arvioivat yrityksensä taloudellisen tilanteen paranevan tai pysyvän ennallaan, tiedotteessa sanotaan.

Kyselyn perusteella vastaajat kokivat kuitenkin oman yrityksensä tilanteen hieman parempana kuin maatalouden taloustilanteen kokonaisuudessaan Suomessa. Puolet vastaajista piti yleistä tilannetta välttävänä ja neljännes heikkona