Uudelle osatyökykyisiä työllistävälle valtionyhtiölle kiitosta eduskunnalta – "Kehitysvammaisilla on erityistä lahjakkuutta, työelämää rikastuttavia ominaisuuksia"

Työllisyyspolitiikka

Vaikeasti työllistyviä osatyökykyisiä työllistämään perustettava uusi valtionyhtiö, Työkanava Oy, sai eduskunnalta lähetekeskustelussa kiitosta.

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi esitykseen sisältyvän periaatteellisesti tärkeitä asioita osatyökykyisten ja vammaisten työllistämiseksi.

– Monesti näiden henkilöiden joukossa, jota tämä lainsäädäntö koskee, on juuri niitä, jotka ehdottomasti haluaisivat sinne työmarkkinoille, mutta eivät sinne syystä tahi toisesta ja valitettavasti esimerkiksi asenteiden takia pääse, Essayah totesi.

Keskustan Mikko Kinnunen muistutti, että kehitysvammainen nuori tai aikuinen pystyy monenlaiseen työhön, kun perehdytys on hyvä, vastuu on sopiva ja työtehtävä on soveltuva.

– Tämän olen nähnyt kansanopiston rehtorina monta kertaa. Minulla oli mainioita kehitysvammaisia alaisia, jotka tekivät omaa tehtäväänsä väsymättä, hyvällä mielellä arkipäivästä toiseen.

Kinnusen mukaan monilla kehitysvammaisilla on erityistä lahjakkuutta, työelämää rikastuttavia ominaisuuksia.

– He tuovat työyhteisöön hyvän mielen tullessaan, Kinnunen kiitteli.

Myös kokoomuksen Arto Satonen sanoi puolueensa voivan kannattaa esitystä. Satosen mukaan sosiaaliset yritykset eivät ole pystyneet täyttämään aukkoa riittävästi.

Satonen piti kuitenkin tärkeänä, että Työkanavaan ei ohjautuisi henkilöitä, jotka voisivat työllistyä myös normaaleilla työmarkkinoilla.

– Ja ehkä vieläkin tärkeämpänä näen sen, että kun nämä henkilöt sitten siellä Työkanavassa ovat ja jos he osoittautuvat siellä täysin työkykyisiksi joihinkin muihin tehtäviin, he pääsevät sieltä sitten eteenpäin, että ei ikään kuin jäädä sinne pyörimään.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) selvitti, että työ‑ ja elinkeinopalveluissa on tällä hetkellä työnhakijoina yli 30 000 työtöntä, joilla on diagnoosi työkyvyn aleneman takia.

Vaikeimmassa asemassa ovat Haataisen mukaan sellaiset yli 55-vuotiaat henkilöt, joilla matala koulutustaso ja vamma tai sairaus.

– Työkanava täydentäisi nykyisten toimijoiden palvelutarjontaa mahdollistamalla kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville väylän työhön. Työkanava Oy:n toiminnan tavoitteena on parantaa osatyökykyisten valmiuksia niin, että he voisivat myöhemmin siirtyä kokonaan avoimille työmarkkinoille, Haatainen perusteli.

Työkanavan asiakkaita voisivat ministerin mukaan olla yritykset ja muut yksityiset toimijat sekä julkisen sektorin virastot, liikelaitokset ja yhtiöt.

– Yhtiö keskittyisi aluksi valikoiduille toimialoille mutta toimisi valtakunnallisesti. Alkuvaiheessa työ voisi olla alihankintoja tai vuokratyövoiman tarjoamista, mutta Työkanava Oy voisi myöhemmin perustaa esimerkiksi oman pesulan. Yhtiön tulisi hakea työpaikkoja erilaisille osatyökykyisille ryhmille ja huomioida myös kielelliset oikeudet.

Työkanava Oy:n toimintaa rahoitettaisiin Haataisen mukaan 20 miljoonan euron peruspääomalla Euroopan unionin elpymis‑ ja palautumistukivälineen Suomelle kohdennetuista varoista.

Lisäksi yhtiölle annettaisiin vuosittain 10 miljoonan euron määräraha, jolla tavoitellaan 1 000 henkilön työllistymistä.

– Toiminnan käynnistymisvaiheessa työllistämistavoite olisi alhaisempi. Yhtiön tulisi kuitenkin saavuttaa 1 000 osatyökykyisen työllistämistavoite viimeistään vuoden 2025 jälkeen, Haatainen selvitti.