Työttömyys laski joulukuussa viime vuoteen verrattuna, työllisyysasteen trendiluku 73,5 prosenttia

Työllisyys

Työttömyys laski joulukuussa viime vuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä oli joulukuussa 16  000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisten määrä nousi. Työllisiä oli joulukuussa 128  000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työllisiksi luetaan kaikki 18–74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinoministeriön työnhakijarekisterissä tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua.

Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 73,5 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,0 prosenttia.

Trendiluku kuvaa kehityksen suuntaa, ja siitä on poistettu kausivaihtelun merkitys. Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, mutta trendistä voi havaita pitkän aikavälin kehitykseen liittyviä ilmiöitä.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist kommentoi Twitterissä, että työvoiman kasvu on ollut todella voimallista.

Sen sijaan Appelqvist pitää synkkänä pitkäaikaistyöttömyyden alenemisen hyytymistä. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 107  300, mikä on 15  400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.