Työttömän on jatkossa haettava neljää työtä kuussa, mutta karenssit lievenevät

Työllisyys

Uusi pohjoismainen työvoimapalvelumalli tai yksinkertaisemmin työnhakumalli tulee voimaan maanantaina. Mallia on verrattu viime hallituskauden omaehtoisen työnhaun malliin, joka tunnettiin aktiivimalli kakkosena.

Näin työttömän työnhakijan arki uudistuksessa muuttuu:

–  Työnhakijalla on työnhakuvelvoite eli hänen on haettava lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.

–  Työnhakijan tulee lisäksi osallistua palvelutarpeensa arvioimiseen, työllisyyssuunnitelman ylläpitoon ja palveluihin, jotka tukevat hänen työllistymistään.

–  Karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät nykyisestä niin, että esimerkiksi jos työnhakija kieltäytyy varmasta työpaikasta, rangaistusjakso puolittuu nykyisestä 90 korvauksettomasta päivästä 45 päivään.

–  Työnhakija saa lähtökohtaisesti päättää, mitä työtä hakee. Tähän asti työnhakijan on pitänyt olla valmis ottamaan vastaan TE-toimiston tarjoamaa työtä säilyttääkseen työttömyysetuuden. Työtarjouksia voidaan jatkossakin tehdä, mutta alkuun ne eivät velvoita työnhakijaa.

–  Kun työnhakijan haastattelu on aiemmin järjestetty kolmen kuukauden välein, nyt hän tapaa virkailijan kahden viikon välein kolmen ensimmäisen kuukauden ajan.

–  Uudet työnhakijat tulevat täysimääräisesti uuden systeemin piiriin, muille järjestetään työnhakukeskustelu, kun edellisestä keskustelusta on kulunut kolme kuukautta.