Tuore tutkimus: Naisten päihdehoito onkin usein suunniteltu miehille – "Sukupuolen merkitystä on alettu huomioida vasta hiljattain"

Päihteet

Päihdehoidon perinteiset hoito-ohjelmat eivät välttämättä sovellu naisille, koska ne on suunniteltu miesten tarpeisiin.

Näin toteaa naisten päihdehoidosta tuoreen väitöskirjan kirjoittanut Teija Karttunen. Hänen sosiaalityön väitöskirjansa tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa lauantaina 28. syyskuuta.

Karttusen mukaan sukupuolen merkitystä päihdeongelmissa ja niiden hoidossa on alettu huomioida vasta hiljattain. Naisille suunnattuja päihdehoitopalveluita olisi tarpeellista järjestää lisää, hän näkee.

Karttusen väitöskirjan mukaan naisten päihteiden käyttö ja siihen liittyvät erilaiset sosiaaliset ja terveydelliset haitat ovat yleistyneet Suomessa.

Kyse on myös kulttuurisesta muutoksesta: naisilla on yhä enemmän sosiaalista vapautta ja päihteiden käyttö on arkipäiväistynyt.

Toisaalta naisten päihdeongelma on edelleen kuitenkin vahvasti häpeää tuottava, mikä voi johtaa ongelman salailuun ja estää naisia hakeutumasta hoitoon.

Tutkijan mukaan laitoshoitoon hakeutuvien naisten hyvin erilaiset taustat tulisikin huomioida paremmin.

Tutkimuksen mukaan naisten päihdeongelmissa ja niiden hoidossa korostuvat naisten ongelmallinen suhde itseen, omaan sukupuoleen ja toisaalta miehiin. Kasautuneet psykososiaaliset stressitekijät, vaikea elämäntilanne ja ihmissuhdeongelmat kuormittavat hoitoon hakeutuvia naisia.

Väitöskirjassa todetaan, että naisten päihdehoidossa korostuu työntekijöiden kyky osoittaa empatiaa ja hoivaa sekä taito välttää vuorovaikutuksessa vahvaa vastakkainasettelua.