Tuore raportti kertoo ilmaston tilan heikentyneen edelleen

Maailman ilmatieteen järjestön mukaan viimeksi kuluneet seitsemän vuotta ovat olleet mittaushistorian lämpimimmät
Ilmastonmuutos

Neljä keskeistä ilmastonmuutoksen etenemistä seuraavaa mittaria nousi uusiin ennätyksiin viime vuonna, käy ilmi Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) keskiviikkona julkaisemasta raportista.

Nämä neljä mittaria ovat kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä, merenpinnan nousu, valtamerten lämpötila sekä valtamerten happamoituminen.

Viime vuonna kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä nousi edelleen, ja maapallon keskilämpötila oli noin 1,1 astetta korkeampi kuin esiteollisena aikana. Lisäksi viimeksi kuluneet seitsemän vuotta ovat olleet mittaushistorian seitsemän lämpimintä vuotta.

Valtiot sitoutuivat vuonna 2015 solmitussa Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeseen pitää keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen esiteolliseen aikaan verrattuna.

–  Ihmisen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen vangitsema lämpö lämmittää planeettaa vielä sukupolvien ajan. Pariisin sopimukseen kirjattu 1,5 asteen raja saavutetaan 50 prosentin todennäköisyydellä ainakin tilapäisesti jo seuraavien viiden vuoden aikana, WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas sanoi raportin julkistustilaisuudessa.

Viime vuonna koettiin myös useita äärimmäisiä sääolosuhteita ympäri maailman.

Pohjois-Amerikassa ja Välimeren maissa poikkeukselliset lämpöaallot rikkoivat ennätyksiä.

Länsi-Euroopassa koettiin historian pahimmat tulvat viime heinäkuun puolivälissä. Kuivuus puolestaan koetteli muun muassa Irania, Pakistania, Turkkia sekä Kanadaa, jossa kuivuus pienensi vehnän ja rapsin satoa merkittävästi.

Taalas sanoikin ruokaturvallisuuden olevan yksi ilmastonmuutoksen suurimmista huolenaiheista.

Ratkaisuksi ilmaston huolestuttavaan tilaan esitettiin raportin julkistustilaisuudessa energiajärjestelmän muutosta sekä valtioiden ilmastotoimien nopeuttamista.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sekä pääsihteerin ilmastotoimien neuvonantaja Selwin Hart painottivat uusiutuvan energiantuotannon voimakasta lisäämistä, siihen liittyvän byrokratian vähentämistä sekä erilaisten valtiontukien siirtämistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin.

Guterres nimitti energiajärjestelmän muutosta ”matalalla roikkuvaksi hedelmäksi”, jolla muutoksia saataisiin aikaan nopeasti ja tehokkaasti.

–  Ilman uusiutuvia energialähteitä meillä ei ole tulevaisuutta. Mutta aika alkaa käydä vähiin. Meillä ei ole sitä tuhlattavaksi.