TEMin ja Sitran hanke hakee vauhtia maahanmuuttajien työllistymiseen

Työelämä

Maahanmuuttajien työllistymistä pyritään tehostamaan yksityisellä pääomalla. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Sitran valmisteleman hankkeen tavoitteena on, että maahanmuuttajat pääsevät töihin entistä nopeammin ja voivat jatkaa kotoutumiskoulutusta työn ohessa.

Kolmivuotisen työllistämiskokeilun on tarkoitus käynnistyä keväällä 2016.

– Pilottiin tarvitaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita työllistämään maahanmuuttajia ja tarjoamaan heille työsuhteen aikaista koulutusta. Työpaikkoja voisi löytyä esimerkiksi kaupan, kiinteistönhuollon ja rakentamisen aloilta sekä hoiva-alalta, joilla työvoiman tarve on tällä hetkellä suurin, kertoo neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen TEMistä tiedotteessa.

Hankkeen hallinnoinnista kiinnostuneita tahoja haetaan parhaillaan. Hallinnoija rakentaa yhteistyöverkoston ja kerää toiminnan rahoituksen yhdeltä tai useammalta sijoittajalta.