Suomalaisten matkailu keskittyi kotimaan mökkeilyyn koronasyksynä

Matkailu

Suomalaisten matkailu keskittyi kotimaan mökkeilyyn koronasyksynä 2020, ilmenee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.

Yöpymiset omilla mökeillä kaksinkertaistuivat, ja myös vuokramökkiyöpymisiä oli runsaasti edellisvuotta enemmän syys–joulukuussa.

Yhteensä suomalaiset tekivät kotimaassa syksyllä 7,3 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa.

Ulkomaille tehtiin vain noin 300  000 vapaa-ajanmatkaa, joista yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja oli 200  000.