Suomalaiset ovat optimistisia, selviää tuoreesta kyselystä – yhden puolueen kannattajat erottuvat pessimismillään muista

Asenteet

Valtaosa suomalaisista suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta kyselystä.

Luottavaisimmin suomalaiset suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa (61 %) sekä Suomen (55 %) ja kotikuntansa (53 %) tulevaisuuteen. Noin puolet suhtautuu optimistisesti myös mahdollisuuksiin tehdä mielekästä työtä (48 %) ja ihmisten kykyyn tulla säällisesti toimeen (45 %).

Lähes joka toinen (45 %) suhtautuu pessimistisesti ihmisten luottamukseen politiikkaan.

Luottavaisesti tulevaisuuteen suhtautuvissa painottuvat korkeasti koulutetut ja hyväosaiset. Kokoomuksen ja vihreiden kannattajat erottuvat optimismillaan muista puoluekannoista. Naisten näkemykset tulevaisuudesta ovat miehiä optimistisempia.

Keskustan kannattajilla on korkea luottamus ihmisten taloudelliseen toimeentuloon tulevaisuudessa. Myös luotto oman kotikunnan tulevaisuuteen on keskustan tukijoilla korkea, tiedotteessa todetaan.

Matalasti koulutetuilla, työntekijöillä ja pienempituloisilla on keskimääräistä heikompi luotto tulevaisuuteen.

Puoluekannoittain tarkasteltuna pessimistisimpiä ovat perussuomalaisten kannattajat. Perussuomalaisten tukijoiden näkemykset painottuvat pessimismiin kaikissa asioissa lukuun ottamatta henkilökohtaista tulevaisuutta. Pessimistisimpiin ryhmiin kuuluvat myös ne, jotka eivät äänestä.

Kyselyssä tehtiin yhteensä 1035 haastattelua ajalla 9.–15. huhtikuuta 2021. Virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.