Sirkka-Liisa Anttilasta Naisjärjestöjen keskusliiton kunniapuheenjohtaja

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto on nimittänyt uudeksi kunniapuheenjohtajaksi ministeri Sirkka-Liisa Anttilan. Anttila on toiminut Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana yhdeksän vuoden ajan vuosina 2007 – 2015.

– Tänä aikana Anttilan johtamasta Naisjärjestöjen Keskusliitosta muovautui entistä aktiivisempi yhteiskunnallinen toimija ja yhä läheisempää yhteistyötä jäsentensä kanssa tekevä kattojärjestö, järjestön tiedotteessa todetaan.

Anttila nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi pitkäaikaisen kunniapuheenjohtajan, ministeri Marjatta Väänäsen menehdyttyä lokakuussa. Naisjärjestöjen Keskusliitolla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Anttilan saavutuksia Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana on ollut esimerkiksi laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta, joka tuli voimaan vuonna 2007. 

– Naisjärjestöjemme loistava yhteistyö on mahdollistanut suomalaisten naisten tasa-arvon edistämisen tuloksellisimmin politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueilla, Anttila toteaa.

Hänen mukaansa naiset ovat päämäärätietoisesti yhdessä yli puoluerajojen edistäneet tasa-arvon, ihmisoikeuksien sekä työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovitusta samoin kuin samapalkkaisuutta.

– Työ on vielä kesken. Olen elänyt elämäni parhaimpia aikoja saadessani johtaa Naisjärjestöjen Keskusliittoa maksimin yhdeksän vuotta. Päivääkään en vaihtaisi niistä pois. Lämmin kaunis kiitos teille jokaiselle yhteisistä vuosista ja tästä kunniapuheenjohtajuudesta. Seison kanssanne ja teen työtä näiden tärkeiden tavoitteiden puolesta, Anttila sanoo. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton mukaan Sirkka-Liisa Anttila on edistänyt naisten ja naisjärjestöjen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa myös laajemmin. Hän on toiminut kansanedustajana vuosina 1983 – 1996 ja yhtäjaksoisesti vuodesta 1999 vuoteen 2019 saakka. Tämän lisäksi Sirkka-Liisa Anttila on toiminut maa- ja metsätalousministerinä, Euroopan parlamentin jäsenenä sekä kolmesti eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

Anttila on pitänyt esillä myös Suomen kansainvälisten velvoitteiden noudattamista esimerkiksi vaatimalla naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen niin kutsutun Istanbulin sopimuksen ratifiointia. Sopimuksen ratifiointi toteutui helmikuussa 2014.

Näiden tehtävien lisäksi Sirkka-Liisa Anttila on toiminut Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n ja Suomen Keskustanaisten puheenjohtajana.

Naisjärjestöjen Keskusliiton nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet (rkp) kiittelee Anttilaa merkittävästä työstä ja naisten oikeuksien määrätietoisesta edistämisestä. 

– Sirkka-Liisa on rohkeasti uskaltanut tarttua johtaviin tehtäviin ja viedä naisten oikeuksia ja tasa-arvoa määrätietoisesti eteenpäin. On ollut kunnia saada jatkaa hänen työtään Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja on ollut suuri ilo saada tuntea hänen vahvan tukensa jatkuvan myös meidän työllemme Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, Biaudet sanoo.   

Sirkka-Liisa Anttila nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi Naisjärjestöjen Keskusliiton pitkäaikaisen kunniapuheenjohtajan, ministeri Marjatta Väänäsen menehdyttyä lokakuussa. Keskusliitolla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.