Sipilä: "Tase töihin" ei tarkoita valtion omaisuuden laittamista lihoiksi

Omistajaohjaus

Valtion taseen saaminen töihin ei tarkoita budjetin tilkitsemistä tai omaisuuden laittamista lihoiksi, korosti pääministeri Juha Sipilä tiistaina eduskunnassa.

– Se tarkoittaa nykyisen omistuksen aktivoimista ja uuden taloudellisen aktiviteetin ja työpaikkojen synnyttämistä.

Kansanedustajat pääsivät keskustelemaan valtion omistajaohjauksesta.

Vaikean taloudellisen jakson aikana on viimeistään korostunut kasvollisen suomalaisen omistajuuden merkitys. Suomesta ei saa tulla pelkkä tytäryhtiötalous, Sipilä totesi.

Valtion omistajapolitiikan muutos edellyttää muutoksia omistajaohjauksen toimintatapoihin ja rakenteisiin. Tämän toteuttamiseksi hallitus esittää kahdeksan kohdan muutosohjelmaa:

1. Pääomia irrotetaan uuden synnyttämiseksi.

2. Perustetaan kehitysyhtiö uudistamisen työkaluksi.

3. Omistajaohjauksen tueksi valitaan parlamentaarinen neuvottelukunta.

4. Strategisen intressin turvaamiseksi perustetaan uusi omistusraja (33,4 %).

5. Yhtiökohtaisiin omistusrajoihin ehdotetaan muutoksia.

6. Yhteiskuntavastuu valtionyhtiöiden perusarvoksi.

7. Pörssiyhtiöiden johtoa ja henkilöstöä kannustetaan omistamiseen.

8. Yhtiöiden johdon irtisanomiskorvauksia pienennetään.

Valtion omistajapolitiikka on pitkäjänteistä toimintaa ja vaatii yli vaalikausien ulottuvaa parlamentaarista sitoutumista.

Sipilän mukaan nyt esitettävä muutos valtion omistamiseen on suuri.

Hallitus esittää valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettavaa parlamentaarista neuvottelukuntaa. Sen avulla muutos pystytään viemään läpi hallitusti ja koko eduskunta on mukana muutoksessa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä neuvoa-antavasti valtion yhtiöomistuksen toimintapolitiikkaa, omistajaohjauksen toimintaperiaatteita ja eduskuntavaltuuksien rajoja yleisellä tasolla koskevia kysymyksiä.

Neuvottelukunnan vastuulla ei ole yhtiökohtaiset asiat. Nimeämispyyntö neuvottelukuntaan lähetetään eduskuntaryhmille toukokuun aikana.

Hallitus esittää uutta omistusrajaa (33,4 %) strategisen intressin toteuttamiseksi.

Kolmanneksen määrällä osakkeita on käytännössä veto-oikeus yhtiön tärkeimpiin päätöksiin. Valtio on tähän asti omistajana toteuttanut strategista intressiään joko täydellä omistuksella (100 %) tai enemmistöomistukselle (50,1 %).

Hallitus esittää eduskunnalle toisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä seuraavaa seitsemää omistusrajan muutosta:

Gasumin ja Fingridin omistusraja nostetaan 0%:sta 50,1%:iin. Tällä linjataan selkeästi valtion kaasu- ja sähköverkkojen olevan valtion strategista omistusta myös pitkällä tähtäimellä.

Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n strateginen intressi toteutetaan jatkossa uudella 33,4%:n prosentin omistusrajalla.

Postille halutaan antaa mahdollisuus hyödyntää entistä paremmin ydinosaamista logistiikassa ja ihmisten kotioville tuotavissa palveluissa nyt myös omistusrakennetta kehittämällä. Postissa pidetään kuitenkin valtion enemmistöomistuksesta kiinni.

Arctia Oy:ssä haluaa varmistaa, että tulevien suurten investointien rahoittamisessa voidaan tarvittaessa myös omistusrakennetta muuttaa.

Kemijoki Oy:ssä määriteltyä strategista intressiä ei ole ollut tähänkään asti ja omistusrajaa ollaan pudottamassa nollaan.

Sipilä korosti, että Kemijoen osalta mahdollinen myyntipäätös edellyttää osakassopimuksen solmimista nykyisten omistajien kesken. Mitään muutoksia valtion omistukseen ei ennen sitä tehdä.

– Omistusrajoista ja niiden muutoksista päättää aina eduskunta. Eduskunnan hyväksymä omistusrajan muutos ei ole myyntipäätös, vaan valtioneuvosto päättää erikseen kunkin yhtiön osalta omistuksen mahdollisesta myynnistä, pääministeri korosti.

Yhteiskuntavastuusta on tehtävä valtionyhtiöiden perusarvo, Sipilä korosti.

Pääministeri muistutti, että valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä arvojohtamisessa.

Yhteiskuntavastuun kantamisen tulee Sipilän mukaan näkyä muun muassa seuraavin tavoin:

– Verot maksetaan siihen maahan, missä tulos syntyy.

– Verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää.

– Henkilöstön hyvinvointiin ja kehittymismahdollisuuksiin panostetaan.

Kehitysyhtiöön siirtyy seuraavien yhtiöiden osakkeita:

  • Neste Oyj (33,4 prosentin ylittävä osuus osakkeista)
  • Posti Group Oyj (50,1 prosentin ylittävältä osuudelta)
  • Vapo Oy (33,4 prosentin ylittävä osuus osakkeista)
  • Altia Oyj
  • Ekokem Oy
  • Nordic Morning Oyj
  • Raskone Oy
  • Arctia Oy (50,1 prosentin ylittävältä osuudelta)
  • Kemijoki Oy