Sipilä selvitti Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemoja Puolan ja Baltian johtajille – "Oikeusvaltiokysymys on agendalla"

Euroopan unioni

Puolassa ja Baltian maissa vieraillut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) muistutti Puolan pääministeriä Mateus Morawieckia oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta.

– Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on keskeinen asia EU:n toiminnassa ja uskottavuudessa sekä ennen kaikkea se on keskeistä jäsenmaiden kansalaisten kannalta. Dialogin jatkuminen Puolan ja EU:n kesken rakentavassa hengessä on tärkeää. Oikeusvaltiokysymys tulee olemaan agendalla myös Suomen puheenjohtajakaudella, Sipilä totesi Morawieckille.

Sipilä vieraili keskiviikkona Liettuassa ja Puolassa ja torstaina Latviassa ja Virossa ja tapasi maiden pääministerit. Hän kiitti kollegoitaan heidän panoksestaan helmikuun lopulla Suomen aloitteesta tehtyyn seitsemäntoista EU-maan yhteiskirjeeseen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille, jossa maat painottivat EU:n sisämarkkinoiden merkitystä ja sen kehittämisen tärkeyttä.

– Nykyistä syvemmät sisämarkkinat yhdistettynä sääntöihin perustuvaan ja avoimeen kauppapolitiikkaan ovat erittäin tärkeitä EU:n kestävän taloudellisen kasvun luomisessa. Ne ovat avain työpaikkoihin ja kansalaisten hyvinvointiin, Sipilä korosti.

 Sipilä nosti kaikissa tapaamisissaan esiin myös kaksi muuta Suomen puheenjohtajuuden keskeistä teemaa, jotka ovat turvallisuus sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen.

– Päästöjen rajoittamisen lisäksi meidän pitää etsiä ripeästi keinoja hiilinielujen lisäämiseen ja kehittää teknologioita, joilla hiilidioksidia saadaan hyödynnettyä suoraan ilmasta. Tähän on kehitteillä teknologiaa useissa EU-maissa. Suomessa on edelläkävijyyttä siinä, miten pelloista saataisiin hiilinieluja metsien tapaan, Sipilä totesi.

Baltian maiden pääministerien kanssa pääministeri Sipilä keskusteli Rail Baltica -ratahankkeessa.

Rail Baltica on uusi, noin 1000 kilometrin pituinen ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden kautta Varsovaan. Hankkeen tavoite on valmistua vuoteen 2026 mennessä. Suomi päätti helmikuun alussa osakkaaksi Rail Baltica -yhteisyritykseen.

– Suomen kuljetuksille Rail Baltica on tärkeä uusi reitti keskeisille markkina-alueille, ja hanke työllistäisi myös suomalaisia urakoitsijoita. Junayhteyksien kehittämisellä halutaan edistää myös ekologisempaa turismia. Osakkaana Suomi pääsee osallistumaan päätöksentekoon ja myötävaikuttamaan hankkeen pysymiseen aikataulussa, Sipilä totesi.

Tapaamiset olivat osa pääministeri Sipilän tapaamisten sarjaa, jolla hän pohjustaa Suomen EU-puheenjohtajuutta. Pääministeri Sipilä on keskustellut nyt 24 EU-maan päämiehen kanssa, ja hän pyrkii tapaamaan jokaisen EU-maan johtajan ennen heinäkuussa alkavaa Suomen EU-puheenjohtajuutta.