Selvitys Eviran ja Maaseutuviraston yhdistämisestä luovutettiin Tiilikaiselle

Rakenneuudistus

Selvitys Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuviraston yhdistämisestä luovutettiin tänään keskiviikkona maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Selvitysryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa virastojen tulevaisuudelle. Joko nykyisen virastojaon pitämistä, virastojen yhdistämistä maakuntauudistuksen yhteydessä tai niiden yhdistämistä maakuntauudistuksen jälkeen.

– Maakuntauudistuksen yhteydessä hallitus tarkastelee myös keskusvirastojen asemaa ja rakennetta tulevaisuudessa. Nyt saatu selvitys antaa hyvän pohjan päätöksenteolle, ministeri Tiilikainen sanoo.

Keskushallinnon virastorakenteen uudistaminen sekä valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittaminen kuuluvat Sipilän hallituksen rakennepoliittisiin uudistuksiin, joilla hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä.

Selvitysryhmä katsoo, että virastojen mahdollinen yhdistäminen on ratkaistava sen perusteella, mitä tavoitteita halutaan korostaa.

Yhdistämiseen vaikuttaa ennen muuta se, halutaanko virastoilta hyviä tuloksia lähivuosina vai korostetaanko uudistumista ja tuloksia pidemmällä aikavälillä.

Ministerille luovutettiin samalla myös maa- ja metsätalousministeriön virkatyönä tehty selvitys mahdollisen yhdistämisen vaikutuksesta virastojen tietohallintoon.