SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Paikallista sopimista edistetään hallitusohjelman nuottien mukaan, muu ei käy

Paikallinen sopiminen

Paikallisessa sopimisessa on edettävä  vain ja ainoastaan hallitusohjelman mukaisesti, linjaa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.

– Edellytyksiä muulle ei ole, Malm paaluttaa kannanotossaan.

Hallitusohjelman mukaan ”paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta tavoitteena joustavuuden ja turvan tasapainoinen yhdistäminen sekä työllisyyden ja kilpailukyvyn kehittäminen”.

Malmin mukaan metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden tuoreet päätökset luopua sopimustoiminnasta ay-liikkeen kanssa korostavat työ- ja virkaehtosopimusten arvoa työntekijöiden vähimmäissuojana.

– Työnantajien ilmeinen tarkoitus on ratkaisuillaan heikentää palkkoja ja muita työehtoja, ajaa ay-liike ulos työpaikoilta ja palauttaa isäntävalta tehtaisiin. Se ei todellakaan ole omiaan lisäämään halukkuutta paikalliseen sopimiseen, päinvastoin, Malm arvioi.

Malm huomauttaa, että paikallisen sopimisen lisääminen ilman työehtosopimuksia on vaikeaa, koska ne takaavat minimiehdot.

– Lainsäädäntömme lähtee yksiselitteisesti siitä, että vain valtakunnallisilla sopimusosapuolilla on oikeus sopia laista poiketen. Tätä lähtökohtaa ei muuteta. Jos laista voitaisiin poiketa millä tahansa sopimuksella, niin kyseessä ei olisi laki, vaan suositus.