Rokotusaikataulu ei sisältänyt yllätyksiä, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johtava Markus Lohi sanoo – "Paluu kohti normaalia on mahdollista tämän vuoden aikana"

Lohi kuitenkin katsoo, että koronatoimien johtamisen olisi pitänyt olla jämäkämpää hallituksessa: ”Matkustamiseen ja liikkumiseen ei saatu selkeitä pelisääntöjä koko syksyn aikana”
Koronarokote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johtava Markus Lohi (kesk.) katsoo, että koronarokotukset etenevät tänä vuonna suunnitellusti, vaikka niiden hitautta onkin alkuvuonna kritisoitu.

– Tänään tiedotettu aikataulu rokotuksien suhteen on sen mukainen, mitä olen odottanutkin aikaisemmin saadun informaation perusteella. Siltä osin ei siis mitään yllätyksiä, Lohi toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä tiedotustilaisuudessa todettiin, että kaikkien yli 16-vuotiaiden rokottaminen koronavirusta vastaan voi mennä loppuvuoteen.

– Tiedotustilaisuus vahvistaa käsitystäni, että kokonaisuus on viranomaisten hallinnassa ja rokotukset etenevät isossa kuvassa suunnitelmien mukaisesti. Tämä luo uskoa tulevaisuuteen, Lohi sanoo.

– Voimme edelleen suhtautua alkaneeseen vuoteen pandemian suhteen toiveikkain mielin. Paluu kohti normaalia on mahdollista tämän vuoden aikana, hän lisää.

Lohi sanoo kuitenkin toivovansa, että koronatoimien johtaminen olisi kokonaisuudessaan ollut jämäkämpää hallituksessa.

– Itse toivoisin, että ylimmän valtionjohdon tasolla korona-asioiden johtaminen olisi selkeämpää. Viittaan siihen, että koko syksyn aikana ei matkustamiseen ja liikkumiseen saatu selkeitä pelisääntöjä, jotka pystyisivät joustamaan koronatilanteen mukaan. Se oli minusta iso epäonnistuminen. 

Lohi näkee johtamisongelmaa myös siinä, että rokotukset lähtivät liikkeelle hitaasti. Rokottamista hidastivat rokotusjonon kärjessä olevan hoitohenkilökunnan joululomat.

– Tässäkin tilanteessa koordinoinnissa on varmasti parannettavaa, jos julkisuudessa olleet tiedot pitävät paikkansa.

Lohi uskookin, että pandemian jälkeen koronatoimien kokonaisuudesta on syytä tehdä tarkka arviointi.

Kunnat ovat lopulta vastuussa väestön rokottamisesta, ja Lohi toivoo, että yksityiset toimijat otetaan laajasti mukaan rokottamiseen. 

– Sitten kun rokotetta on Suomessa riittävästi, eivätkä julkisen puolen resurssit riitä rokottamiseen, kaikki mahdollinen yksityinen resurssi pitää ottaa käyttöön. Se koskettaa sekä työterveyttä että muuta yksityistä terveydenhoitoa.