Rajanylitysmäärät jatkoivat lievää kasvuaan Kainuun rajavartiostossa

Rajavalvonta

Kainuun rajavartioston valvomien rajanylityspaikkojen kautta matkusti heinäkuussa yhteensä 41 397 henkilöä, joka on 5,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Suomalaisten ja venäläisten matkustajien määrät olivat lievässä kasvussa.

Vartiuksen rajanylityspaikalla rajanylityksiä oli 36 369 ja Kuusamon rajanylityspaikalla 5 022. Vartiuksessa oli edustetuna 37 eri kansallisuutta ja Kuusamossa 14.

Kajaanin lentoasemalla rajatarkastus suoritettiin heinäkuussa yhteensä kuudelle henkilölle, Kuusamon lentoasemalla ei ollut ulkorajat ylittävää liikennettä.

Rajatilanne oli heinäkuussa vakaa ja rauhallinen. Laittoman maahantulon tarkoituksessa tehtyjä luvattomia rajanylityksiä ei havaittu yhtään. Rajan ja rajavyöhykkeen lähellä liikkuvien ihmisten määrä on jonkin verran lisääntynyt marjastuskauden alettua.

Heinäkuussa suoritettiin kuusi harvaan asutun alueen turvallisuustehtävää. Tehtävien joukossa oli muun muassa kaksi tieliikenneonnettomuuteen liittyvää tehtävää ja yksi ensivastetehtävä.