Rajakriisi pani komissioon vauhtia – Esittää helpotuksia turvapaikkahakemusten käsittelyyn

Euroopan unioni

EU-komissio esittää väliaikaisia turvapaikka- ja palauttamistoimenpiteitä, joilla autetaan Latviaa, Liettuaa ja Puolaa selviytymään Valko-Venäjän vastaisella EU:n ulkorajalla vallitsevasta rajakriisistä.

Ehdotuksen tavoitteena on se, että maat voivat ottaa käyttöön nopeita toimia tilanteen hallitsemiseksi.

Komission tiedotteessa todetaan, ettei muutos riko perusoikeuksia tai kansainvälisiä velvoitteita, joihin sisältyy myös palauttamiskiellon periaate.

Toimia luonnehditaan poikkeuksellisiksi. Niiden olisi määrä olla voimassa puolen vuoden ajan, jos toimia ei päätetä kumota tai jatkaa.

Uusia toimintatapoja sovellettaisiin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin, jotka ovat saapuneet laittomasti EU:n alueelle Valko-Venäjältä tai ovat rajan läheisyydessä esimerkiksi rajanylityspaikalla.

Komissio esittää, että Latvialla, Liettualla ja Puolalla on mahdollisuus pidentää turvapaikkahakemusten rekisteröintiaikaa nykyisistä 3–10 päivästä neljään viikkoon.

Lisäksi maat voivat soveltaa turvapaikkamenettelyä rajoillaan.

Jäsenvaltioiden todetaan keskittyvän vastaanotto-olosuhteissa perustarpeisiin, kuten tilapäismajoitukseen, ruokaan, veteen, vaatteisiin, riittävään terveydenhuoltoon ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden auttamiseen.

Palauttamismenettelyn osalta asianomaiset EU-maat voivat soveltaa yksinkertaistettuja ja nopeampia kansallisia menettelyjä, myös sellaisten henkilöiden palauttamiseen, joiden kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset on hylätty.

Ahdingossa oleville jäsenmaille luvataan myös EU-virastojen tukea.

Esimerkiksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) voi auttaa rekisteröimään ja käsittelemään hakemuksia sekä huolehtimaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden seulonnasta.

Rajavalvontatoimiin, kuten seulonta- ja palauttamisoperaatioihin, on saatavilla Frontexin lisätukea. Europol puolestaan auttaa jakamalla tiedustelutietoa.