Professori Ylellä: Yliopiston etätenttien kameravalvonta ja paikannustietojen vaatiminen loukkaavat perusoikeuksia

Yliopistot

Koronapandemian aikaan yliopistot siirtyivät monessa oppiaineessa etätentteihin, joita valvottiin esimerkiksi videon ja nettiyhteyden avulla.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta sanoo Ylen haastattelussa, että valvonnassa on rikottu perustuslain suojaamaa oikeutta kotirauhaan, liikkumisvapautta ja tietosuojalain suostumuskäytäntöjä.

– Joissakin oppiaineissa ja yliopistoissa on vaadittu videoimaan koko tentin suorittaminen kotona. Se ei käy, koska tällöin kamerat tunkeutuvat kotirauhan piiriin. Kotirauha on perusoikeus, joka on turvattu perustuslaissa.

Äärimmillään valvonta on ollut sellaista, että opiskelijan on pitänyt esitellä koko huone, jossa tenttiä suoritetaan. Lisäksi on pitänyt näyttää henkilöllisyystodistuksensa ja puhua viiden minuutin välein, jotta video on voitu todistaa todelliseksi

Professori Voutilainen sanoo, että yliopistojen olisi syytä käydä tarkkaan läpi tekniset etävalvontakäytäntönsä.

Joissakin yliopistoissa on koetettu suitsia mahdollista tenttivilppiä siten, että opiskelijat ovat joutuneet jakamaan verkossa sijaintitietojaan.

– Yliopisto ei voi rajoittaa sitä, että huoneistossa olisi useampi opiskelija tekemässä tenttejä. Silloin tallotaan toista perusoikeuttamme eli liikkumisvapautta. Yiopistolla ei ole kuin omissa tiloissaan oikeus määrätä, missä paikassa kukin tentin suorittaa, Voutilainen muistuttaa.

Myöskään tietosuojaan liittyvät henkilötietojen antamisen suostumuskäytännöt eivät ole aina olleet tietosuoja-asetuksen mukaisia ja vapaaehtoisia.

– Suostumus ei ole juridisesti pätevä silloin, kun suostumuksen vapaaehtoisuus henkilötietojen antamiseen tehdään pakon edessä. Opiskelijallahan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa suostumuksensa, professoti toteaa.

Oulussa yliopiston tenttien kameravalvonta on poikinut poliisitutkinnan.

– Olisi hyvä, että asiaa arvioitaisiin rikosprosessissa, Voutilainen pohtii.