Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Alempiasteisen tieverkon kunnossapitoon lisää määrärahoja

Tieverkko

Keskustan Pohjois-Pohjanmaa piiri esittää huolensa tieverkon nykyisestä kunnosta ja edellyttää peruskorjaus- ja kunnossapitomäärärahojen lisäämistä.  

Maakunnan alueella olevan alempiasteisen tieverkon kunto on monilta osin päässyt rapistumaan, piiri toteaa tiedotteessa.

– Tieverkon kunto on erittäin tärkeä maakunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi niin sivukylillä asumisen, maatilojen kuin muunkin elinkeinoelämän kuljetuksille. Erityisesti lähimatkailun kehittymisen kannalta on tärkeää, että tieverkko pidetään kunnossa kaikkina vuoden aikoina.  

Alempiasteisen tieverkon riittävä kunto on alueiden elinehto, piiri toteaa.

– Panostukset tieverkon kunnostamiseen parantavat liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja luovat samalla työtä jo rakennusaikanaan.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan mielestä yhteiskunnan tehtävä on taata hyvät liikenneyhteydet kaikkialla maassa.