Pienten lasten kotihoito nousi tikunnokkaan IMF:n lausunnossa – kotihoidontuen leikkauksen työllisyysvaikutukset olisivat kuitenkin vähäiset

Talous

Onko pienten lasten hoitoon tarkoitettu kotihoidontuki ongelma Suomen työllisyysasteen kannalta?

Kysymys nousi jälleen esiin, kun kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n asiantuntijaryhmä luovutti tiistaina lausuntonsa Suomen talouden tilasta.

– Työllisyyden vahvistamiseksi hallitus voisi tarkastella vanhempainvapaan ja kotihoidon tukia, jotka saattavat kannustaa naisia jäämään kotiin, IMF totesi lausunnossaan.

Neljästä jäsenestä koostuvan asiantuntijaryhmän lausunto perustuu keskusteluihin, joita on käyty suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa.

Kotihoidontuen leikkauksen vaikutuksista tehtiin laskelmia viime vaalikaudella, kun hallitus yritti perhevapaauudistusta. Laskelmat osoittivat, että kotihoidontuen heikentämisellä ei olisi suurta vaikutusta työllisyyteen.

Valtiovarainministeriö laski, että kotihoidontuen leikkaaminen lapsen kahden ikävuoden jälkeen toisi enimmillään 2 900 äitiä työmarkkinoille. Kotihoidontukea saa lapsen kolmeen ikävuoteen saakka.

Kela puolestaan selvitti, että hoitorahan leikkaaminen käytännössä koko kotihoidontuen ajalta 100 eurolla tuottaisi noin 1 800 työllistä.

Kotihoidontuen leikkauksen vähäisestä vaikutuksesta työllisyyteen on keskustelu Suomessa jo useita vuosia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Minna Salmi toteaa.

Hän ihmetteleekin, mistä IMF:n kotihoidontukea koskevat johtopäätökset ovat peräisin. Kotihoidontuen käyttäminen on vähentynyt koko 2000-luvun ajan, Salmi huomauttaa.

Vain 11 prosenttia äideistä käyttää kotihoidontuen täysimääräisesti, Salmi kertoo. Noin neljännekselle heistä on jo seuraava lapsi tulossa. Lisäksi alle puolella lasta kolmevuotiaaksi asti kotona hoitavista äideistä on työpaikka johon palata, ja monella on heikko koulutustaso.

– Oleellista on ymmärtää, että on paljon taustatekijöitä, joiden vuoksi kotihoidontuen leikkauksen työllisyysvaikutukset pyörivät parissa tuhannessa.

Viime viikolla Tilastokeskus kertoi , että äidit palaavat perhevapaalta töihin aiempaa nopeammin. Äitien työllisyysaste on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2014 vuoteen 2018.

Suurin nousu on tapahtunut 1–2-vuotiaiden lasten äideillä.

– Työllisyys ei todellakaan ole ykkösasia silloin, kun puhutaan perhevapaista ja niiden uudistamisesta. Tärkeintä on lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi sekä sukupuolten tasa-arvo, Salmi näkee.