Perussuomalaisten tukijat aiempaa oikeistolaisempia, vihreiden vasemmistolaisempia – keskustan kannattajat entistä keskemmällä

Reilu neljännes suomalaisista sijoittaa itsensä keskelle poliittisella kartalla
Politiikka

Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät ovat leimallisesti vasemmistopuolueita, kun taas perussuomalaiset ja kokoomus ovat oikeistopuolueita.

Keskusta on sen sijaan keskustapuolue. Keskustan kannattajat ovat siirtyneet kolmessa vuodessa aiempaa selvemmin keskelle.

Keskelle itsensä mieltävien keskustalaisten osuus on nyt 63 prosenttia, kun se oli kolme vuotta sitten 51 prosenttia. Vastaavasti oikealle itsensä mieltävien keskustan kannattajien määrä on puolittunut vuodesta 2018 (41 prosentista 22 prosenttiin).

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus laittoi kuusi suurinta puoluetta vasemmisto–oikeisto-janalle niiden kannattajien arvioiden perusteella.

Suomalaisista noin kolmannes sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän oikeistoon, reilu neljännes välimaastoon keskelle ja neljännes vasemmistoon. Lähes samansuuntainen tulos on saatu aiemmissa tutkimuksissa.

Joka kuudes vastaaja ei osaa sijoittaa lainkaan itseään kysytylle janalle.

Kuuden suurimman puolueen kannattajat eroavat merkittävästi sijoittumisessa vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudelle.

Vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden tukijoiden selvä enemmistö suuntautuu vasemmalle. Vasemmistoliiton tukijoista yhdeksän kymmenestä sijoittaa itsensä vasemmistoon. Tässä asiassa ei ole tapahtunut muutosta vuodesta 2018.

SDP:n kannattajista kolme viidestä samaistuu vasemmistoon ja neljännes keskelle. Vasemmalle suuntautuneiden lukema on hieman suurentunut vuoden 2018 joulukuusta.

Etenkin vihreiden tukijoissa on merkittävästi enemmän vasemmistolaisia (62 prosenttia) kuin kolme vuotta aiemmin (44 prosenttia). Vihreiden kannatus on nykyään alemmalla tasolla kuin kolme vuotta sitten.

Tästä saattaisi tehdä johtopäätöksen, että oikeistosuuntautuneita vihreiden kannattajia olisi karannut kannattajista pois, KAKSin tiedotteessa todetaan.

Perussuomalaisten kannattajien keskuudessa on tällä hetkellä enemmän oikeistoon samaistuneita (51 prosenttia kuin vuoden 2018 joulukuussa (42).

Perussuomalaisten kannattajista reilu neljännes sijoittaa itsensä keskelle. Vuoden 2018 lopulla perussuomalaisten kannatus oli nykyistä tasoa alempi ja keskustan taas nykytasoa korkeampi.

Kokoomus on kannattajiensa sijoittumisen perusteella selvästi oikeistopuolue. Kannattajien ylivertainen valtaosa – 83 prosenttia – on oikealla, kuten myös vuoden 2018 lopulla.

KAKSin tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 26.11–1.12.2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 014.