Pelastusalalla esiintyy selvitysten mukaan häirintää, ongelma koko työkulttuurissa

Sisäministeriön pelastusylijohtajan mukaan ongelma koskettaa koko alaa.
Kotimaa

Pelastusalalla esiin tulleet häirintätapaukset ja työilmapiirin ongelmat koskettavat sisäministeriön pelastusylijohtajan Kimmo Kohvakan saaman yleiskuvan mukaan koko alaa. Yle kertoi keskiviikkona, että pelastuslaitoksilla ja ensihoidossa työskentelevät kohtaavat usein seksuaalista häirintää työyhteisössä.

Kohvakan mukaan on ollut yllättävää, kuinka paljon alan työkulttuurissa, ohjeistuksessa ja jopa lakisääteisissä suunnitelmissa on korjattavaa.

Silti suurin osa työnantajista on Kohvakan käsityksen mukaan huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista ja järjestänyt aiheeseen liittyvät normaalit tukirakenteet.

Ylen selvityksen mukaan alan työkulttuuriin kuuluu seksuaalista häirintää ja naisten vähättelyä.

Sisäministeriön omassa selvityksessä nousivat esiin samankaltaiset asiat. Viime vuonna sisäministeriön yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -työryhmä alkoi laatia pelastusalalle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintaohjelmaa.

–  Sen taustaksi haluttiin sitten selvittää alan tilannetta, koska sellaista ei ollut tehty aiemmin, sanoo Kohvakka STT:lle.

Kysely kohdennettiin laajasti pelastusalan toimijoille, kuten pelastuslaitoksille ja järjestöille.

Kohvakan mukaan tulokseksi saatiin kohtuullisen kattava tilannekuva, vaikka alan työntekijävelvoitteet jakautuvatkin hyvin laajasti valtiolle, kunnille ja järjestöille. Pelastusalaan liittyvää toimintaa toteutetaan Kohvakan mukaan sadoissa yhdistyksissä.

Kohvakan mukaan tulevia vuosia varten rakennetaan järjestelmää, jolla alan tilannetta pystytään seuraamaan.

–  Ehkä se hopeinen reunus tässä tilanteessa on, että nyt se ilmiö on selvillä ja nyt meillä on eväät tarttua toimeen ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, Kohvakka sanoo.

Toimintaohjelmaan sisältyy 38 keinoa, joilla tilannetta pystytään parantamaan. Liikkeelle lähdetään esimerkiksi johtajien ja henkilöstön osaamisen parantamisella ja koko henkilöstön koulutuksella.

Suomen suurimman pelastushenkilöstön ammattiliiton Suomen pelastusalan ammattilaisten johtaja Kim Nikula kertoo, että mediassa kuvatut ja muuten esiin tulleet ongelmat ovat tulleet yllätyksenä.

Nikulan ura ammattiliitossa on kestänyt yli 20 vuotta, ja siltä ajalta hän muistaa yhden ammattiliiton selvitettäväksi tulleen tapauksen, jossa epäiltiin syrjintää tai häirintää työyhteisössä. Tämä tapaus prosessoitiin eteenpäin.

Nikulan mukaan asia on erittäin vakava ja on valitettavaa, että tällaista on esiintynyt alalla. Työpaikalla työnantajan tulee puuttua häirintään ja ehkäistä epäasiallista toimintaa, hän sanoo.

–  Luonnollisesti me ammattiliitot ollaan tukena, jos näitä asioita ei siellä työpaikalla saada ratkaistua, Nikula kertoo STT:lle.

Nikulan mukaan on olennaista, että jokainen työntekijä työpaikalla tietää ja tuntee prosessit, miten näihin asioihin puututaan. Ilmoitus työnantajalle, ammattiliittoon, aluehallintovirastoon ja tarvittaessa poliisille, Nikula kuvailee toimintaohjeita.

–  Se on aivan oikein, että epäkohdat nostetaan esille.