Oikeusasiamiehen mukaan julkisuuslain uudistusta on kiirehdittävä

Oikeusasiamies otti perjantaina kantaa Oikeustoimittajat ry:n tekemään kanteluun Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjasta.
Julkisuuslaki

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kiirehtii viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain eli julkisuuslain kokonaisuudistusta.

Oikeusasiamies otti asiaan kantaa arvioidessaan esitutkinta-asiakirjojen julkisuutta koskevaa sääntelyä Oikeustoimittajat ry:n kantelun vuoksi. Kantelu koski Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjaa.

Yhdistys pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko käsikirjan tulkinnat julkisuudesta perustuslain sekä julkisuuslain mukaisia. Yhdistyksen mukaan käsikirjaa tulkittaessa esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa koskevat esitutkintapöytäkirjat voisivat tulla kokonaan salatuiksi.

Oikeusasiamiehen mukaan niin Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjan kuin Oikeustoimittajat ry:n tulkintavaihtoehdoille löytyy varteenotettavia perusteluita.

–  Oikeusasiamiehen käsitys on, että lainsäätäjä ei ole loppuun saakka harkinnut salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita, vaan kysymys on jäänyt osin avoimeksi, sanottiin oikeusasiamiehen tiedotteessa perjantaina.

Oikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Rami Mäkinen on tyytyväinen, että oikeusasiamies totesi julkisuuslainsäädännön uudistustarpeen, erityisesti salassapitokysymysten osalta.

–  Oikeusasiamiehen kannanotto tähän uudistamistarpeeseen on sen verran painokas, että tämä asettaa ymmärrykseni mukaan oikeusministeriölle nyt erittäin vahvan velvoitteen ryhtyä uudistustyöhön mitä pikimmin niillä askelmerkeillä, jotka laillisuusvalvoja tässä päätöksessä on asettanut, Mäkinen sanoi.

Hän kertoi olevansa myös pettynyt.

–  Olen pettynyt siihen, että oikeusasiamies ei ottanut päätöksessä itse mitään kunnollista kantaa polttavaan kysymykseen yksityisyydensuojasta ja salassapidosta ja julkisuudesta rikosasioissa. Käytännössä tämä päätös itsessään ei ratkaise tätä epäkelpoa tilannetta, vaan se ikävä kyllä jatkuu, kunnes joku ylempi auktoriteetti puuttuu asiaan.

Mäkisen mielestä nykyistä lainsäädäntöä on välttämätöntä korjata, jotta kansalaiset saavat jatkossakin kattavaa tietoa rikostutkinnoista.

–  Jokainen ymmärtää tilanteen olevan täysin epäkelpo, kun on edetty siihen pisteeseen, että järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenyys salataan, koska se on muka salassa pidettävää harrastustoimintaa.

Oikeusasiamiehen mukaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on ilmoittanut, että tarkoituksena on asettaa työryhmä valmistelemaan julkisuuslain uudistusta.

Oikeusasiamies aikoo ehdottaa oikeusministeriölle, tulisiko esitutkinta-asiakirjojen salassapitoperusteiden uudistaminen ottaa erikseen valmisteltavaksi, jotta sen ratkaisu nopeutuisi.

Poliisihallitus kommentoi oikeusasiamiehen ratkaisua varsin pidättyväisesti perjantaina.

Tiedotteessa Poliisihallitus sanoi, että poliisissakin on tunnistettu lainsäädännön kehittämistarpeet.

Poliisihallituksen mukaan Julkisuuslakikäsikirjan tarkoituksena on kuvata poliisitoimintaan liittyvien tietojen julkisuutta mahdollisimman kattavasti säännösten suuresta määrästä ja soveltamistilanteiden vaihtelevuudesta huolimatta.

Samalla pyritään varmistamaan lain yhdenmukainen soveltaminen poliisissa.