Nyt se on tutkittu: Puolueet hääräävät vahvasti tämänkin kiistellyn ilmiön taustalla

Tutkimus

Puoluetausta vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka vaikuttavina eri ilmastotekoja pidetään omien päästöjen vähentämiseksi. Oikeistokonservatiivisten puolueiden kannattajat suhtautuvat ilmastokysymyksiin keskimäärin vasemmistoliberaaleja penseämmin.

Muun muassa nämä faktat käyvät ilmi ”Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys?” -hankkeen loppuraportista, jossa käsitellään suomalaisten kuntapäättäjien tiedon tasoa sekä arvioita erilaisten ilmastotoimien vaikuttavuudesta. Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet e2 Tutkimus ja Vaasan yliopiston InnoLab.

Kuten olettaa saattaa, niin erityisesti perussuomalaisten kannattajien sekä vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien näkemykset eroavat toisistaan jyrkästi ilmasto- ja ympäristökysymyksissä.

Näiden puolueiden väliin ovat jääneet muiden eduskuntapuolueiden kannattajat. Esimerkiksi keskusta on suurin kuntapäättäjäpuolue, mutta sen kannattajat eivät erotu kovin paljon missään tutkimuksen kategoriassa.

Kokoomuksen tasapainoilua ovat selittäneet odotetusti elinkeinoelämän intressit, SDP:n teollisuuden intressit ja keskustan metsänomistajien ja maaseudun intressit.

Vihreiden kannattajat saivat eniten oikeita vastauksia myös tietotasokysymyksiin. Hyvin menestyivät myös kokoomuksen kannattajat. Tätä selittää osin näiden puolueiden kannattajien korkea koulutustaso.

Eri puolueiden kannattajilla on myös paljon yhteisiä huolia.

Ilmastonmuutoksen seuraukset luonnon monimuotoisuudelle, tuleville sukupolville ja globaalisti haavoittuvaisimmille alueille ovat kaikkien puolueiden kannattajien päähuolia perussuomalaisia lukuun ottamatta. Heitä huolestuttaa ennen kaikkea pakolaisuuden yleistyminen.

Ilmastonmuutoksen hillinnän suhteen eri puolueiden kannattajien päähuoliksi nousevat Suomen ponnistelujen valuminen hukkaan, yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisääntyminen sekä ihmisten kyvyttömyys ymmärtää tilanteen vakavuutta.

Perussuomalaiset kantavat huolta erityisesti ilmastotekojen kalleudesta Suomelle sekä teollisuuden katoamisesta.

Myös ilmastotekojen motivaattoreista löytyy tutkimuksen mukaan samankaltaisuuksia.

Mahdollisuus säästää rahaa ja tulevat sukupolvet puhuttelevat suurimman osan puolueista kannattajia. Vihreiden, vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajat pitävät ilmastotekoja myös velvollisuutenaan.

Keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten ja SDP:n kannattajat nimeävät yleisimmin motivaatiota heikentäviksi tekijöiksi ilmastokysymyksien liiallisen politisoitumisen, suomalaisten tekojen vähäisen vaikutuksen sekä kustannusten epätasa-arvoisen jakautumisen eri väestöryhmille.

Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien yleisin vastaus on, ettei mikään heikennä heidän haluaan tehdä ilmastotekoja. Ainoan poikkeuksen muodostavat asumiseen ja rakentamiseen liittyvät valinnat. Vähiten ilmastotekoja kertovat tekevänsä perussuomalaisten kannattajat.

VIHREÄT arvioivat systemaattisesti kaikki ilmastoteot vaikuttavammiksi kuin muiden puolueiden kannattajat. Perussuomalaisten kannattajat vastaavasti vähemmän vaikuttavammiksi.

Vihreistä alle 10 prosenttia kyseenalaistaa tekojen merkittävyyden, perussuomalaisista peräti yli 80 prosenttia.

Painotukset ovat samanlaisia myös kunnallisiin ilmastotoimiin liittyvissä vaikuttavuusarvioissa. Enemmistö vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista kokee säännöllisesti ristiriitoja ilmastonmuutosta koskevien käsitystensä ja käytännön toimiensa välillä.

Muita harvemmin ristiriitoja kokevat perussuomalaisten, keskustan ja kristillisdemokraattien kannattajat.

Ristiriidat liittyvät yleisimmin liikkumiseen ja ruokaan, mutta eri puolueiden kannattajilla on joitain omia painotuksiaan.

Lentäminen aiheuttaa ristiriitoja erityisesti vihreiden kannattajissa ja lihansyönti RKP:n kannattajissa.

Koettua ristiriitaa käsitellään eri puolueiden kannattajakunnissa hieman eri tavoin. Vihreissä on paljon niitä, jotka kertovat pyrkivänsä muuttamaan käyttäytymistään heti tai ainakin myöhemmin tulevaisuudessa.

Perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja kokoomuksen kannattajissa on puolestaan hieman keskimääräistä enemmän niitä, jotka eivät pode huonoa omaatuntoa, koska omien tekojen vaikutus mielletään pieneksi. Kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö seuraa ilmastonmuutosta käsittelevää julkista keskustelua.

Enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista kertoo saaneensa tietoa oman elämäntapansa ilmastovaikutuksista. Useimmat myös kertovat motivaationsa tehdä ilmastotekoja kasvaneen.

Poikkeuksen muodostavat perussuomalaisten ja Liike Nytin kannattajat. Heistä selvä vähemmistö on saanut motivaatiota ilmastoimiin julkisesta keskustelusta. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia lukuun ottamatta enemmistö kokee julkisen keskustelun tavallista ihmistä syyllistäväksi.

Oikaisu: e2 Tutkimus oikaisi raporttiaan jälkikäteen, ja juttua on muokattu e2:n oikaisun perusteella 2.12. klo 16.53. Jätetty pois kappaleet, joissa esitettiin väite, että ”ilmastonmuutos johtuisi ainoastaan pääosin ihmisen toiminnasta”.