Myös talousvaliokunta edellyttää, että asiakastilojen mahdollinen sulkeminen pitää kompensoida

Talousvaliokunta ja perustuslakivaliokunta lisäksi samoilla linjoilla siitä, että lakimuutoksen pitäisi olla kestoltaan lyhyempi
Tartuntatautilaki

Eduskunnan talousvaliokunta katsoo, että jos tartuntatautilain nojalla kielletään asiakastilojen käyttö, valtion pitää kompensoida tilojen sulkemisesta aiheutuvia menetyksiä elinkeinonharjoittajalle.

Talousvaliokunta sai tänään valmiiksi lausuntonsa hallituksen esityksestä tartuntatautilain muutoksesta. Muutoksen myötä alueviranomaiset voisivat sulkea yksityisiä asiakastiloja viimesijaisena keinona, jos se on koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä.

Alueviranomaiset voisivat sulkea esimerkiksi yksityisiä kuntosaleja ja kylpylöitä. Tällä hetkellä vain kuntien omia tiloja voidaan sulkea.

Talousvaliokunnan mukaan valtion tulee kompensoida menetyksiä kustannustuen tai muun soveltuvan tukimekanismin muodossa.

Valiokunta kuitenkin huomauttaa, että ennalta asetettuihin tukimekanismeihin on perusteltua suhtautua siinä mielessä pidättyvästi, että ne voivat myös epätoivottavalla tavalla ohjata yritysten valintoja ja toimintaa.

–  Tältä kannalta takautuvat niin sanotut kustannustukimekanismin kaltaiset järjestelmät ovat yleisesti perustellumpi tapa yritysten tukemiseen, ja niiden tarvetta tulee arvioida viruspandemian edelleen jatkuessa, valiokunta katsoo lausunnossaan.

Lopullisen mietinnön lakimuutoksesta tekee sosiaali- ja terveysvaliokunta, ja se ottaa muiden valiokuntien lausunnot mietinnössään huomioon.

Eilen lausuntonsa sai valmiiksi perustuslakivaliokunta. Myös perustuslakivaliokunnan mukaan olisi perusteltua säätää kohtuullisesta kompensaatiosta elinkeinonharjoittajille, jos viranomaiset sulkevat asiakastiloja tartuntatautilain nojalla.

Korvaus taloudellisista menetyksistä tulisi valiokunnan mukaan kyseeseen erityisesti, jos rajoitus kestää yli kaksi viikkoa.

Talousvaliokunta pohti lausunnossaan sitä, miten nyt ehdotettu muutos suhteutuu viimekeväiseen päätökseen ravintoloiden sulkemisesta.

Tuolloin talousvaliokunta edellytti lausunnossaan, että sulkemisen takia ravintoloiden on saatava kohtuullinen kompensaatio.

Talousvaliokunnan mukaan nyt esitettyä lakimuutosta tartuntatautilakiin ei voida suoraan rinnastaa viimekeväiseen tilanteeseen, sillä rajoitukset ankaroituvat tautitilanteen mukaan ja rajoituksiin on mahdollista jossain määrin valmistautua nyt etukäteen.

Viime keväänä ravintolat suljettiin äkillisesti, ja kyse oli voimakkaammasta rajoituksesta. Viime keväänä kaikkien ravintoloiden piti laittaa ovet säppiin ja ainoastaan ruoan myynti ulos oli sallittu.

Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on esitetty kuitenkin arvioita, että kompensointi on myös nyt silti perusteltua.

Erityisesti ehdotettua tilojen sulkemismahdollisuutta on pidetty elinkeinonvapauden ja omaisuudensuojan kannalta niin merkittävänä rajoituksena, että erillisestä kompensaatiosta säätämistä on pidetty tarpeellisena.

Myös perustuslakivaliokunta oli lausunnossaan samoilla linjoilla.

–  Valiokunta ei pidä korvausmallin puuttumista täysin perustuslain vastaisena, mutta esittää, että perusoikeudet toteutuisivat paremmin, jos rajoitustapauksissa olisi kohtuullinen kompensaatio, se katsoi.

Talousvaliokunta ja perustuslakivaliokunta olivat lisäksi samoilla linjoilla siitä, että lakimuutoksen tulisi olla voimassa vähemmän aikaa kuin hallitus on esittänyt. Valiokunnat katsoivat, että lain voimassaoloaikaa on rajattava niin, että se on voimassa enintään kesäkuun loppuun. Hallitus esitti, että lakimuutos olisi voimassa vuoden loppuun asti.