Markus Mustajärvi kritisoi "vaisua ja värittynyttä" keskustelua hävittäjähankkeesta

Puolustusselonteko

Kansanedustaja Markus Mustajärven (vas.) mukaan hävittäjähankinta olisi edellyttänyt avointa yhteiskunnallista keskustelua.

– Tämä ei kuitenkaan toteutunut Suomen historian suurimman investoinnin, HX-hankkeen yhteydessä. Puolustusvoimat pyrki vaikuttamaan omalla salaisella viestintäsuunnitelmallaan tiedotusvälineisiin, poliitikkoihin ja kansalaisiin, ettei kukaan kyseenalaistaisi strategisia hankintoja.

– Päätellen keskustelun vaisuudesta ja värittyneisyydestä, tavoitteessa onnistuttiin hyvin, Mustajärvi sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheessa, kun eduskunta käsitteli puolustusselontekoa.

Mustajärvi muistutti, että puolustusselonteon aikajänne on noin kymmenen vuotta, mutta hävittäjäkauppa ulottuu neljänkymmenen vuoden päähän. Se sitoo Suomen myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesti, ei pelkästään puolustuspoliittisesti, toimittajamaahan, hän sanoi.

Mustajärvi totesi, että puolustusvaliokunnan mukaan uusien hävittäjien käyttö- ja ylläpitokustannukset eivät saisi ylittää kymmentä prosenttia vuotuisesta puolustusbudjetista.

– Riskitekijöitä onkin paljon sekä hankkeessa itsessään, että sen vaikutukselle koko puolustussektoriin. Aikajänne on tavattoman pitkä, indeksimuutoksia voi vain arvailla samoin kuin valuuttakurssimuutoksia, puolustusmateriaalien hinnat kallistuvat keskimääräistä nopeammin ja asejärjestelmien uusiminen maksaa paljon.

Mustajärven mukaan puolustusvoimissa on jo nyt ”vakavia ongelmia” henkilöstön suhteen.

– Uutta henkilöstöä tarvitaan muun muassa kyberpuolustukseen, valmiuden kehittämiseen ja reservin ylläpitoon. Siirtyminen kahteen joukkokategoriaan sitoo sekin voimavaroja. Tulevien aikojen kansanedustajat ja ministerit voivat valmistautua siihen, että heitä tullaan lähestymään lakki kourassa ja käsi ojossa, kun rahat eivät riitä.

Vasemmistoliiton mielestä Suomella tulee olla riittävän hyvin varustetut maa-, meri- ja ilmavoimat, Mustajärvi sanoo.

Puolue kuitenkin katsoo, että teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja aiemmat käsitykset uhista ja sodankäynnin kuvasta voivat muuttua nopeasti.

Mustajärven mukaan ”ylimitoitettu hävittäjähanke” voi sitoa liikaa Suomen puolustusresursseja tulevaisuudessa.

– Jos kriittisesti arvioitaisiin strategisten investointien mittakaava ja tarkoituksenmukaisuus, taloudellinen kestävyys ja ilmastonmuutoksen torjunta, niin aina parempi. Ne kaikki liittyvät toisiinsa.