Luonnonsuojeluliitto: Suomen hiilinegatiivisuustavoite vaikeutuu merkittävästi – ”Ylisuuret hakkuut uhkaavat sekä ilmastoa että luonnon monimuotoisuutta”

Ilmastopolitiikka 

Uusimmat hiilinielulaskelmat vaarantavat hallituksen tavoitteen Suomen hiilinegatiivisuudesta, katsoo Suomen luonnonsuojeluliitto.

Luonnonsuojeluliitto huomauttaa kannanotossaan, että  Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimpien lukujen perusteella Suomen hiilinielu on jäämässä pitkäksi aikaa pieneksi mikäli hakkuita yhä kasvatetaan.

Luken aiemmassa arviossa vuoden 2035 nielun suuruus oli noin 35 Mt hiilidioksidia. Tuoreessa arviossa luku on vain 17,9 Mt hiilidioksidia.

–Muutos on seurausta viime vuosien korkeista hakkuista. Nielujen pienuus vuonna 2035 olisi seurausta yhä kasvavista hakkuista, jotka uhkaavat myös metsäluontoa ja vesistöjä.

Luonnonsuojeluliiton mukaan hakkuut ovat jo nyt ylisuuret, ja ne uhkaavat sekä ilmastoa että luonnon monimuotoisuutta.

Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntijan Hanna Ahon mukaan näin iso pudotus vaikeuttaa merkittävästi hiilinegatiivisuustavoitteen saavuttamista.

– Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu, joten se, saavutammeko hiilineutraalisuuden vuonna 2035 ja voiko Suomi olla ilmastoa viilentävä sen jälkeen riippuu metsistä.

Jotta tämä olisi mahdollista, ainoa keino Luonnonsuojeluliiton mielestä on luopua fossiilisista polttoaineista, rajoittaa metsien hakkuita ja ottaa käyttöön luonnon ilmastoratkaisut hiilinielujen vahvistamiseksi.

– Tarvitsemme lisää elinympäristöjen suojelua ja ennallistamista, talousmetsiin jatkuvapeitteistä kasvatusta ja kestävyyskriteerit bioenergialle, liitto listaa.