Kulmuni: Esitetyt mallit hiilineutraalisuuteen eivät ole realistisia hallituksen päästöpoluksi – ”Vaikutukset maaseudun elinvoimaan olisivat kohtuuttomat”

Ilmastopolitiikka

VTT:n ja Luken skenaariot osoittavat, että hallituksen hiilineutraalisuustavoite on saavutettavissa, mutta se vaatii pitkäjänteistä työtä, korostaa keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Kulmunin mukaan keskustalle on tärkeää, että ilmastoa koskevien poliittisten päätösten pohjana on tutkittua tietoa ja selvät vaikutusarviot.

– Selvää on, että kumpikaan tänään esitelty tie kohti hiilineutraalisuutta ei ole realistinen vaihtoehto hallituksen päästöpoluksi – eikä niitä sellaisiksi ole tarkoitettukaan, Kulmuni painottaa viestipalvelu Twitterissä.

Kulmunin mukaan tutkijat voivat tehdä vahvoja oletuksia ja rajauksia taustalaskelmissaan, mutta poliitikkojen on huomioitava kaikkien päätösten oikeudenmukaisuus.

– Skenaariot kertovat, että rajuilla maatalouden toimilla on saavutettavissa vain rajalliset päästövähennykset. Vaikutukset maaseudun elinvoimaan olisivat kuitenkin kohtuuttomat. Keskusta puolustaa myös jatkossa kestävää kotimaista eläintuotantoa.

Kulmunin mukaan realistinen vaihtoehto huomioi ilmastopolitiikassa alueellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä kansallisen kilpailukyvyn.

– Hallitus jatkaa työtä hiilinielujen vahvistamiseksi mm. aktiivisella ja oikea-aikaisella metsänhoidolla. Vähennämme liikenteen päästöjä lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja irtaantumista fossiilisista polttoaineista, kuten kivihiilestä.

Keskustajohtajan mukaan samalla tuetaan kotimaisen, uusiutuvan energiantuotannon kasvattamista ja edistetään uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi.

– Selvitysten perusteella tarvitsemme viimeisintä teknologiaa käyttöön ja panostuksia uuden teknologian kehittämiseen. Kestävä ilmastopolitiikka nojaa kestävään talouteen ja työllisyyteen – ja päinvastoin

Keskusta luottaa Kulmunin mukaan markkinoihin myös ilmastopolitiikassa.

– Annan elinkeinoministerinä kaiken tuen sille työlle, mitä suomalaiset yritykset tekevät Suomen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja hiilikädenjäljen vahvistamiseksi.

Ilmasto- ja työllisyyspolitiikan välillä onkin Kulmunin mukaan kohtalonyhteys.

– Ilmastonmuutos voidaan torjua vain, jos me turvaamme toivon näkymät jokaiselle ihmiselle ja jokaiselle alueelle Suomessa, hän muistuttaa.