Li Andersson valmis hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden: "Vaikka näen päätöksessä riskejä"

Nato-jäsenyys

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kertoo hyväksyvänsä Suomen Nato-jäsenyyden blogikirjoituksessa verkkosivuillaan.

Andersson on valmis hyväksymään jäsenyyden, vaikka näkee siinä riskejä. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että kyseessä on Suomen kansan ja eduskunnan selvän enemmistön tahtotila.

Andersson on pitänyt parhaana eurooppalaista yhteistyötä. Hän on kuitenkin valmis hyväksymään, että se ei nykytilanteessa tarjoa samanlaista realistista ratkaisua kuin jäsenyys Natossa.

Puheenjohtaja Andersson käy blogissaan läpi myös oman puolueensa vaikeata suhtaumista Nato-jäsenyyteen.

– Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan myös selvä enemmistö vasemmistoliiton äänestäjistä on nyt Nato-jäsenyyden kannalla. Toisaalta on edelleen monia, joille sotilaallisen liittoutumisen vastustaminen on tärkeä osa omaa aatemaailmaa ja, jotka eivät näe, että liittoutuminen lisäisi Suomen turvallisuutta.

– Tällainen tilanne, jossa kannat yhteen keskeiseen kysymykseen jakautuvat puolueen sisällä, ei ole helppo yhdellekään puolueelle, hän kirjoittaa.

Li Anderssonin mielestä tällaisessa tilanteessa vastuullista tuoda ilmi, että vasemmistolainen ja vasemmistoliittolainen voi perustellusti olla sekä Naton kannattaja että sen vastustaja.

– Pyrin puheenjohtajana kaikin keinoin edistämään laajaa, rakentavaa ja toisiamme kunnioittavaa keskustelua aiheesta ja toivon että myös äänestäjämme arvostavat punnitsevaa otettamme tässä historiallisessa päätöksessä, puheenjohtaja vetoaa.