Lasten määrä kasvanut vähitellen varhaiskasvatuksessa – "Opettajat ovat toimineet eturintamassa"

Varhaiskasvatus

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on koronaepidemian aikana vähitellen kasvanut.

Kunnallisella puolella päiväkodeissa on ollut reilu neljännes normaalisti varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista. Yksityisellä puolella määrä on liki kolmannes.

Esiopetukseen on puolestaan osallistunut noin 17 prosenttia lapsista, kertoo opetusneuvos Kirsi Alila opetusministeriöstä.

– Osallistuminen varhaiskasvatukseen on jo muutaman viikon aikana noussut, joskin osallistuminen hieman vaihtelee alueittain. Ilmeisesti on niin, että vanhemmat ovat pystyneet aiemmin pitämään lapsia kotona lomien, vapaiden ja työaikajärjestelyjen turvin, mutta nyt lasten osallistumisluvuissa on ollut nousua, hän sanoo.

Päiväkodit eivät ole velvollisia järjestämään varhaiskasvatusta tai esiopetusta etänä, mutta monet varhaiskasvatuksen opettajat ovat olleet yhteydessä kotona oleviin lapsiin ja järjestäneet videoyhteydellä toimintaa, kertoo Varhaiskasvatuksen Opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen.

– Lapset ovat voineet nähdä kavereitaan ja osallistua esimerkiksi jumppa- ja musiikkihetkeen. Ja esiopetuksessa on tehty erinomaista materiaalia kotona oleville lapsille esiopetussuunnitelman pohjalta, Pakanen sanoo.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat hänen mukaansa pitäneet korona-aikana työmotivaatiotaan yllä ja kehitelleet uusia digikauden tapoja saada myös pienet lapset osallistumaan.

– Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt on osittain pystytty toteuttamaan tänä poikkeusaikanakin.

Mutta huoliakin on noussut pinnalle.

– Varhaiskasvatuksen henkilöstö on ollut meihin hyvin paljon yhteydessä, koska ohjeet sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ovat olleet periaatteessa hyvin puutteellisia, esimerkiksi siinä, miten suojautua päiväkodeissa. Nämä opettajat ovat myös toimineet eturintamassa korona-aikana, Pakanen sanoo.

Myönteisenä hän pitää sitä, että suuri osa kunnista on lähtenyt siihen, että ryhmät ovat päiväkodeissa olleet pieniä, eikä niitä tai päiväkoteja ole yhdistelty.

Oululaisessa Korvensuoran päiväkodissa lapsia on paikalla varhaiskasvatuksessa vain vähän, mutta myös kotona olevat lapset on haluttu ottaa mukaan etätoimintaan.

– Me halusimme lähteä tätä tekemään, vaikka mikäänhän ei meitä tähän velvoita. Mutta kun tietää, että saattaa varmasti olla koteja, joilla loppuu jossain vaiheessa oma idea ja tekeminen, niin halusimme tuoda sisältöä sinne koteihin, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Paula Kankaanpää.

Lapset ja perheet pääsevät mukaan Teams-sovelluksen avulla.

Kankaanpään mukaan päiväkodin oman sivun lisäksi siihen on luotu päiväkodin jokaiselle neljälle eri lapsiryhmälle oma osio, johon lapsen vanhemmat on liitetty.

– Olemme tätä harjoitelleet muutaman viikon ja saaneet sinne mukavasti sisältöä. Tietenkin tämä on ollut opettelua meillekin, mutta vähitellen me olemme itsekin oppineet, hän sanoo.

Sovellukseen on ladattu lapsille muun muassa vinkkejä askarteluun, retkiin ja liikuntaan.

Tutuksi ovat tulleet muun muassa pyöräilyleikit, Lego-haaste, kevätbingo, jossa bongataan kevään merkkejä ja kiikarien askarteluohje.

– On myös tehty työntekijöiden pieniä videotervehdyksiä, Kankaanpää kertoo.