Lakivaliokunta puoltaa maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentämistä

Maksuhäiriöt

Eduskunnan lakivaliokunta puoltaa maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentämistä yhteen kuukauteen siitä, kun luottotietotoiminnan harjoittaja on saanut tiedon saatavan suorittamisesta. Valiokunta on saanut valmiiksi mietintönsä asiasta.

Lakivaliokunnan mukaan muutoksen myötä maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät merkittävästi. Kyse on velallisen kannalta huomattavasta parannuksesta. Valiokunta kuitenkin edellyttää, että maksuhäiriötietojen säilytysaikojen lyhentämisen toimivuutta ja vaikutuksia seurataan tarkoin.

Lisäksi valiokunta edellyttää, että maksuhäiriötietojen säilytysaikojen lyhentämistä ja valmisteilla olevan positiivista luottotietorekisteriä koskevan uudistuksen keskinäistä toimivuutta ja yhteisvaikutuksia seurataan.

Uudistuksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää myös Ulosottolaitoksen lisämäärärahatarpeista huolehtimista.

Säilytysajan lyhentäminen koskee eräitä yleisimpiä henkilö- ja yritysluottotietoina talletettavia maksuhäiriötietoja.

Mietintöön sisältyy yksi vastalause perussuomalaisilta. Puolue ei vastusta uudistusta sinänsä, mutta esittää lausumaa Ulosottolaitoksen lisämäärärahatarpeiden kattamisesta täysimääräisesti ja liiketoimintakieltorekisteriä koskevan sääntelyn riittävyyden ja ajantasaisuuden selvittämisestä.