Lainsäädäntöneuvos: Hallituksen esitys ei laajenna hallintarekisteröintiä – "Omistusten salaaminen hyvin vaikeaa"

Hallintarekisteri

Hallituksen esitys ei laajenna hallintarekisteröintiä nykyisestä. Osakeomistuksia on hyvin vaikea salata verottajalta hallintarekisteröimällä osakkeita ulkomailla, kirjoittaa lainsäädäntöneuvos Armi Taipale kolumnissaan valtiovarainministeriön nettisivulla.

Taipaleen mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden säilyttäminen hallintarekisteröidyllä tilillä Suomessa ei jatkossa ole yhtään sen sallitumpaa kuin tähänkään asti.

Samalla hän kysyy, onko hallituksen esityksessä porsaanreikiä, jotka mahdollistavat hallintarekisteröinnin kiellon kiertämisen ulkomaiden kautta.

–  Sellaisia pykäliä ei sieltä löydy, lainsäädäntöneuvos painottaa.

Hallituksen esityksen perusteluissa on Armi Taipaleen mukaan kerrottu, että hallintarekisteröinti on Euroopassa yleisesti käytössä.

Samoin on todettu, että EU-asetus sallii pörssiyhtiön laskea osakkeitaan liikkeeseen muuallakin kuin kotimaansa arvopaperikeskuksessa.

Tämä kaikki puolestaan on seurausta EU-asetuksesta, joka on ollut voimassa vuodesta 2014 asti.

– Joissakin tilanteissa suomalaisen pörssiyhtiön valinta voi johtaa siihen, että suomalaisen sijoittajan osakeomistukset ovat hallintarekisteröidyillä tileillä. Näin voi käydä, jos yhtiö on valinnut ulkomaisen arvopaperikeskuksen, Taipale kirjoittaa

Lainsäädäntöneuvoksen mukaan asetuksesta johtuva lopputulos on herättänyt voimakkaita reaktioita.

– On esitetty, että voisimme rajoittaa EU-asetuksen mukaista valinnanoikeutta ja pakottaa kansallisella lailla yhtiön käyttämään vain sellaisia arvopaperikeskuksia, joissa on käytössä suora omistusjärjestelmä.

Taipale muistuttaa, että asetus on näiltä osin selkeä.

– Mahdolliset yritykset rajoittaa sitovan säännöksen soveltamista katsottaisiin todennäköisesti EU-oikeuden vastaisiksi. Vaikka hallituksen esitys menisi roskakoriin, yhtiön valintaoikeus ei muutu mihinkään, hän toteaa.

Taustalla on perustuslain säännös siitä, että viranomaistoiminnan on perustuttava lakiin.

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale

Taipale pitää mahdottomana myös suomalaiselle sijoittajalle esitettyjä rangaistuksia hallintarekisteröinnin käytöstä.

– Jos yhtiö käyttää valinnanoikeuttaan, sitä on vaikea laskea sijoittajan syyksi. Suomalaisten sijoittajien rankaiseminen siitä, että he sijoittavat suomalaiseen pörssiyhtiöön, ei istu pääomien vapaaseen liikkuvuuteen, hän perustelee.

Taipale muistuttaa kolumnissaan siitä, että hallituksen esityksen takana ovat myös perustuslain vaatimukset.

– Taustalla on perustuslain säännös siitä, että viranomaistoiminnan on perustuttava lakiin. Vaihtoehto lainsäädännön muutoksille olisi tie EU-tuomioistuimeen. Sellaista ratkaisua emme voi päättäjille suositella, hän painottaa.

Talousvaliokunnan ehdottama lähdeverolain muutos on Taipaleen mukaan sijoittajalle  ”porkkana” ilmoittaa osakeomistuksensa Verohallinnolle.

– Jos ilmoitusta ei tee, keppinä on korkeampi veroaste.

– On vaikea nähdä, miten hallituksen esittämä kansallinen lainsäädäntö voisi lisätä mahdollisuuksia veronkiertoon, hän toteaa kolumninsa lopuksi.