Kustannuksia lisäävää perhevapaamallia ei kannattaisi toteuttaa, Akava linjaa – “Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pitää vielä etsiä ratkaisuja“

Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö pettyi siihen, ettei esitelty malli lisää selkeästi työllisyyttä
Perhevapaat

Akava pettyi hallituksen esittelemään perhevapaauudistukseen, koska siitä ei sen mukaan ole merkittäviä hyötyjä työllisyydelle tai tasa-arvolle.

Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestön puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo, että hän olisi halunnut nähdä uudistuksen, jolla olisi ollut selkeä vaikutus työllisyyteen.

Suomessa on laajasti sitouduttu 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseen, hän toteaa tiedotteessa.

– Uudistus ei myöskään merkittävästi lisää tasa-arvoa, joten kustannuksia lisäävää mallia ei kannattaisi toteuttaa, Fjäder sanoo.

Hallituksen keskiviikkona esittelemässä mallissa molemmille vanhemmille on seitsemän kuukauden kiintiö, josta voi luovuttaa toiselle kolme kuukautta. Vapaita voi pitää useammassa jaksossa. Kotihoidontuki säilyy entisellään.

Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko sanoo, että resursseja pitäisi siirtää kotihoidontuesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä pitää poistaa työmarkkinoilta, Savinko sanoo.

– Tasa-arvoa vahvistavalla perhevapaajärjestelmällä ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella on mahdollista saada aikaan toivottuja parannuksia sekä työllisyyteen että tasa-arvoon. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pitää vielä etsiä ratkaisuja hankaliin kysymyksiin.