Kuluttajat luottavat talouteen enemmän kuin joulukuussa – erityisesti omaan rahatilanteeseen luotetaan

EK:n suhdannebarometrin mukaan yritysten tilanne on pääosin myönteinen, mutta työvoiman saatavuutta pidetään ongelmana.
Talous

Kuluttajien luottamus talouteen parani tammikuussa joulukuuhun verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Marraskuuhun tai vuodentakaiseen ajankohtaan nähden luottamus oli kuitenkin heikompaa.

Kuluttajien luottamusindikaattorin tammikuun saldoluku –1,7 vastaa pitkän ajan keskiarvoa.

Joulukuussa lukema oli –3,5 ja marraskuussa 1,2. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon –0,9.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi tammikuussa liki tuhat Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien odotus Suomen taloudesta oli tammikuussa varsin heikko. Sen sijaan oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan edelleen erinomainen.

Tammikuussa kuluttajilla oli huomattavan paljon asunnon osto- tai rakentamisaikeita. Lisäksi kodin peruskorjaussuunnitelmia tuli esiin lukuisasti. Hyvin moni harkitsi myös auton ostoa seuraavan vuoden aikana.

Tammikuussa luottamus talouteen oli aiempien kyselyiden tapaan selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla.

Yritysten tilanne tammikuussa oli Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan pääosin hyvä, mutta eri alojen tilanne vaihtelee.

– Palveluissa etenkin rajoituksista kärsineillä aloilla on tullut entisestään lunta tupaan, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen tiedotteessa.

EK:n suhdannebarometrin vastaajista reilu kolmannes ilmoitti ongelmakseen ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden. Rakentamisen alalla jopa noin puolet vastaajista piti ammattityövoiman puutetta tuotannon kasvun esteenä.

EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mielestä Suomessa on siirryttävä kohti aktiivista Ruotsin mallin tapaista työllisyyspolitiikkaa.

Arvionsa suhdannekehityksestä kertoi 1 200 yritystä, joilla on Suomessa neljännesmiljoona työntekijää.