Kirkkoministeri Kurvinen: Yksinäisyyttä on liikaa, seurakunnilla keinoja lisätä kohtaamisia

Evankelis-luterilainen kirkko

Kirkon, kansalaisyhteiskunnan ja valtion tulisi yhdessä etsiä keinoja yksinäisyyden vähentämiseksi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.)

Kirkkoasioista ministerinä vastaava Kurvinen puhui kirkolliskokouksessa, johon vei valtioneuvoston tervehdyksen.

– Yksinäisyyttä on keskuudessamme liikaa koko ajan, ja korona-aika on nostanut yksinäisyyden esille entistä voimakkaampana. Yksinäisyydestä kärsivät ikäihmiset, mutta myös nuoret. Toivon, että voimme yhdessä etsiä keinoja siihen, miten lisäisimme kohtaamisia, kumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja ystävyyttä.

Kurvinen näki yhtenä ratkaisuna sen, että seurakuntien ja valtion tiloja käytettäisiin entistä monipuolisemmin kohtaamisten lisäämiseksi. Hän nosti puheessaan esille myös seurakuntien tekemän lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön.

Ministeri kertoi puheessaan, ettei näe tarpeelliseksi tehdä muutoksia kirkon ja valtion suhteisiin. Hän painotti korostavansa kirkon autonomiaa.

– Kirkkoministerinä suhtaudun uskontoihin lähtökohtaisesti myönteisesti. Uskonnonvapaus on tärkeä perus- ja ihmisoikeus. Haluan painottaa positiivista uskonnonvapautta eli ihmisen oikeutta harjoittaa omaa uskontoaan. Kirkko on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa, Kurvinen kuvasi.