Keskustan puoluevaltuusto huolissaan metsien valumisesta ulkomaiseen omistukseen – "Keskusta arvostaa kotimaista omistajuutta ja pitää sen puolia"

Puoluevaltuusto

Keskusta arvostaa kotimaista omistajuutta ja pitää sen puolia, puoluevaltuusto jyräyttää kannanotossaan.

Maanomistajan omaisuudensuojaa on vahvistettava, puoluevaltuusto vaatii. Valtuusto muistuttaa, että asia koskettaa suurta joukko ihmisiä, sillä pelkästään metsätiloja omistaa yli 600 000 suomalaista.

Omaisuudensuoja on perusoikeus, joka liittyy useisiin hallituksen valmisteltavana oleviin lainsäädäntöhankkeisiin, puoluevaltuusto huomauttaa. Esimerkiksi lunastuslaki on tarkoitus uudistaa kuluvalla vaalikaudella.

– Lakiuudistuksen on vahvistettava maanomistajan asemaa käytännössä. Lunastettavasta omaisuudesta on aina maksettava oikeudenmukainen korvaus.

– Myös tulevien kuntavaalien yksi tärkeä kysymys on, kehitetäänkö kuntaa yhdessä maanomistajien kanssa. Puoluevaltuusto painottaa, että pakkolunastustilanteissa on kyse perusoikeuteen puuttumisesta. Siksi sen on oltava vasta viimesijainen toimi. Lunastuksia ei pidä toteuttaa varastoon tai kunnan talouden vahvistamiseksi, puoluevaltuusto painottaa.

Omaisuudensuoja liittyy vahvasti myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen, jonka vaikutukset maanomistajiin ovat herättäneet huolta.

– Keskusta ei kannata laajojen metsien käyttöä rajoittavien kaavamerkintöjen tuomista osaksi kaavoitusta. Jos kaavamerkintä rajoittaa omaisuuden käyttöä, on siitä saatava aina kunnon korvaus.

Vastuullinen metsänhoito on perustunut Suomessa pitkälti yksityiseen kotimaiseen metsänomistukseen, puoluevaltuusto muistuttaa. Puoluevaltuusto on huolestunut suomalaisen metsäomaisuuden valumisesta ulkomaiseen omistukseen erilaisten rahastojen kautta.

– Monilla alueilla jo valtaosissa metsäkaupoista ostaja on yksityishenkilön sijaan rahasto. Puoluevaltuusto pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla hillitään sekä pelto- että metsänomistajuuden siirtymistä suomalaisilta perheiltä rahastoille.

Kommentit (4)

 • Nipsu

  Mahtavaa Keskusta! Teihin voi luottaa… Suomen metsät kuuluu suomalaisille. Toivottavasti kaikki ovat samaa mieltä.

  • Metsämies

   Suomen metsät todellakin kuuluvat suomalaisille. Valitettavasti vain Keskustan johdolla edellinen hallitus mahdollisti ja helpotti rahastojen pääsyä metsäomistajuuteen ja siten edesauttoi
   kansallisomaisuutemme valumiseen ulkomaiseen omistajuuteen. Lisäksi nyt EU aikoo sosialisoida Suomen lukuisat yksityiset metsätilat, kun se esittää yli 13 hehtaarin metsätiloille ilmastosuunnitelmaa (Maaseudun Tulevaisuus, 23.4., sivu 7).

 • Lukija22

  Valitettavasti keskustapuolueen puoluevaltuusto unohti mainita lähdeviitteet, sillä kaupunginvaltuutettu Joukamo Kortesalmi on asiasta huolestuneena jättänyt jo viime vuonna kuntalaisaloitteen Kuusamosta, mihin keskustapuolueyksinvaltainen hallintokoneisto on jättänyt seuraavan vastauksen:

  Vastaus kuntalaisaloitteeseen ”Toimenpiteisiin ryhtyminen maaomaisuuden kiinteistökaupoilla päätymisen rahastojen ja säätiöiden haltuun hillitsemiseksi”DnroKMO/527/00.01.03.03/2020TiivistelmäYhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 § 17 antanut vastauksensa kuntalaisaloitteeseen maa- ja metsäomaisuuden omistuspohjan säilyttämiseksi kuusamolaisomistuksessa. Yhdyskuntatekniikan lautakunta on päättänyt yksimielisesti todeta vastauksenaan aloitteeseen, että kaupungin toimenpitein ei käytännössä voida, eikä tulisikaan pyrkiä vaikuttamaan kiinteistökauppoihin Kuusamossa sen laajemmin, mitä vahvistetussa maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on kirjattu. Lautakunta katsoi lisäksi, että julkisen vallan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sen suhteen, millä tavalla ja missä laajuudessa perus-tuslaillista omaisuuden suojaa nauttivan yksityisen maaomaisuuden omistukseen, hallintaan ja käyttöön puututaan.

 • Mustikka

  Tää on vasta alkusoittoa, jos Keskusta jatkaa hallitusyhteistyötä vihervasemmiston kanssa. Velkaannutaan hirveätä vauhtia eikä mitään tietoa miten velat maksetaan. Rahaa jaetaan holtittomasti kaikkeen hömppään kuten esim. asuntotukina eteläsuomen asuntosijoittajille, kehitysapuna laittoman maahantulon järjestäjille, terroristien hakureissuihin ja toimeentulotukina maahanmuuttajile, mitkä eivät tuo lanttia vientituloja, päinvastoin kasvattaa tuontia ja pahentaa ilmastomuutosta. Teollisuuden elämä tehdään mahdottomaksi verotuksella ja Vihreiden ilmastovouhotuksella. Samoin tulevat vientitulojen kasvattajat ajetaan ulkomaille kovalla verotuksella. Velkojen maksuun jää vain kaiken suomalaisten ja valtion omaisuuden myynti kuten esim. eläkerahastot, teollisuuden ja metsät kun kansa latistetaan niin ettei täällä kyetä tekemään vientituotteita velkojen maksuun. Velkojat ottavat nämä vakuutena olevat omaisuudet, jotka nyt takaavat toistaiseksi pienen koron veloille. Velkoja ottaa aina omansa takaisin, ei velanantajat hyvän hyvyyttään elätä suomalaisia.

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen