Keskustan Pirttilahti ja Savola huolissaan komission toimista: “Vanhakantainen alkoholilaki on korjattava ja suomalainen etämyynti sallittava“

Alkoholilaki

Keskustan kansanedustajat Arto Pirttilahti ja Mikko Savola ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen siitä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä alkoholin etämyyntikiellon poistamiseksi välttääkseen EU:n rikkomusmenettelyn ja parantaakseen alan kotimaisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

Edustajat ovat huolissaan Euroopan komissiosta tulleista tiedoista, joiden mukaan komissio on aloittamassa rikkomusmenettelyä edeltävän EU-Pilot -menettelyn Suomea vastaan selvittääkseen, rikkooko Suomen alkoholilaki Euroopan unionin oikeutta.

Savola muistuttaa, että jo aiemmin komissio on uhannut Suomea oikeustoimilla, jos etämyyntikielto pannaan voimaan.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on silti tulkinnut etämyynnin kielletyksi ja Valvira ryhtynyt oikeustoimiin myyjiä vastaan.

Kansanedustajien mielestä suomalaisten viranomaistahojen lähestymistapa alkoholikysymyksiin on demonisoiva ja heijastelee vanhakantaista ylivarovaista asennetta. Kansalaisten suojelemisen lisäksi todellisena pelkona on sanottu olevan uhka Alkon monopolin murtumisesta.

Pirttilahti korostaa, että alkoholin myyntimahdollisuuksissa kyse on myös yrittäjien aseman turvaamisesta ja edistämisestä.

– Suomalaiset alkoholiyritykset parantavat jalostusosaamista ja kotimaista tuotantoa, koska yrittäjät tuottavat tavaransa pääosin kotimaisen maatalouden raaka-aineista. Monissa muissa maissa lainsäädäntö kuuluu lähtökohtaisesti maa- ja metsätalouden hallinnonalaan, hän muistuttaa.

Keskustaedustajien mukaan alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voitaisiin tarkastella esimerkiksi myönnettäväksi alkoholijuomien valmistuspaikan yhteyteen.

Tällöin luvanhaltija saisi myydä valmistuspaikan yhteydessä kaikkia itse valmistamiaan alkoholijuomia sekä muita enintään 5,5 tilavuusprosenttia sisältäviä alkoholijuomia. Tämä myynti voitaisiin heidän mielestään tehdä myös etämyyntinä ja toimittaa asiakkaan kotiosoitteeseen.

– Myynnin helpottamisella parannettaisiin kotimaisten, usein maaseudulla sijaitsevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistettäisiin myös kotimaisten raaka-aineiden käyttöä tuotannossa sekä poistettaisiin tällä hetkellä ulkomaisia toimijoita suosiva etämyyntikäytäntö, Savola painottaa.

– Yritysten kehittyminen tasa-arvoisessa asemassa kansainvälisiin kilpailijoihin nähden mahdollistaisi juomateollisuudelle myös välttämättömän kasvun vientimarkkinoilla menestymiseen, Pirttilahti puolestaan pohtii.