Keskustan Markku Rossi iloitsee keskustan tärkeimmän liikennepoliittisen tavoitteen Infra Oy:n etenemisestä: "Nykyjärjestelmällä liikenneinvestointeja ei saataisi aikaan edes sadan vuoden aikana"

Raideliikenne

Keskustan kansanedustaja Markku Rossi on hyvin tyytyväinen hallituksen ratkaisuun, jossa rautatietoimialan  kehittämistä ja raideliikenneinvestointien edistämistä varten perustetaan valtion omistama osakeyhtiö. Se kulkee työnimellä Oy Suomen Rata Ab.

Keskusta visioi Infra Oy:tä jo vuonna 2014.

– Yhtiön perustaminen on ollut tämän vaalikauden keskustan keskeisin liikennepoliittinen tavoite, josta voimme nyt kaikki iloita, toteaa valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston keskustan ryhmävastaavana toimiva Rossi.

Suomessa lähdetään nyt todella panostamaan väyläverkoston kehittämiseen, Rossi sanoo.

Itärata sekä Turun, Tampereen ja Pohjanmaan hankkeet saadaan liikkeelle erillisen ratayhtiön avulla, jolloin muita tieinvestointeja ja perusväylänpidon ylläpitoa voidaan hoitaa paremmin valtion budjettitalouden kautta, kansanedustaja toteaa.

– Suomen liikenneinvestointitarpeet ovat nousseet jo 60 miljardin euron tasolle. Nykyjärjestelmällä näitä investointeja ei saataisi aikaan edes sadan vuoden aikana.