Keskustan ajama alueellinen opintolainahyvitys nytkähti eteenpäin – Selvitys puoltaa kokeilua

Opintolainahyvitys

Vireillä oleva alueellinen opintolainahyvitys otti torstaina yhden askeleen eteenpäin, kun asiasta valmistunut esiselvitys päätyi puoltamaan alueellisesta opintolainahyvityksestä tehtävää kokeilua.

Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimivan Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian laatima esiselvitys luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle (kesk.).

Kurvinen ja keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ovat ehdottaneet useaan kertaan ehdottaneet Norjan mallin kaltaista alueellista opintolainahyvitystä.

Juuri Norjan malli on keskeisin peruste sille, miksi esiselvitys kannattaa kokeilun aloittamista.

Selvityksen mukaan Norjan eriyistukialueen opintolainahyvityksestä ja opiskelijakyselystä saatujen tulosten perusteella opiskelijat kokivat mallin kannustavan muuttamaan harvaan asutuille alueille.

– Kokeilua puoltaa myös se, että alueellisen opintolainahyvityksen vaikutukset lopullisiin muuttopäätöksiin eivät ole etukäteen tiedossa, joten kokeilu on ainoa tapa saada selville toimenpiteen teho ja ohjausvaikutus, opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tiedotteessa sanotaan.

Esiselvityksessä ehdotetaan, että kokeilu toteutettaisiin alueella, jossa osaavan työvoiman saanti on vaikeaa. Alueellisen opintolainahyvityksen saannin ehtona olisi, että opintolainansaaja asuu kokeilualueella.

Työpaikka voisi sijaita kokeilualueen ulkopuolella, jolloin etätyö harvaan asutulla alueella tai ulospendelöinti harvaan asutulta alueelta kuuluisi hyvityksen piiriin.

– Opintolainahyvityskokeilun kustannukset riippuvat hyvityksen suuruudesta, edunsaajien lukumäärästä ja kokeilun kestosta. Lisäksi kustannuksia aiheutuu muun muassa kokeilun seurannasta ja arvioinnista, viranomaisen toiminnasta ja mahdollisista järjestelmämuutoksista sekä sääntelyn täytäntöönpanosta.

Selvityksessä esitetään, että kokeiluun osallistuvien työmarkkinakäyttäytymistä verrattaisiin verrokkiryhmään.

Esiselvityksessä ei noussut esiin sellaisia lainsäädännöllisiä esteitä, jotka estäisivät alueellista opintolainahyvitystä koskevan kokeilun toimeenpanon.