Keskustaopiskelijat: Tämä on yksi konkreettinen ratkaisu edistää feminististä aluepolitiikkaa Suomessa

Opintolainahyvitys

Keskustaopiskelijat on tyytyväinen siihen, että alueellisesta opintolainahyvityksestä tehtävä kokeilu sai tuen myös aihetta käsitelleessä esiselvityksessä.

IItä-Suomen yliopiston yhteydessä toimivan Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian laatima esiselvitys luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle (kesk.) torstaina.

Keskustaopiskelijat iloitsee, että kyselyyn vastanneista ammattikorkeakouluopiskelijoista lähes kolme neljäsosaa ja yliopisto-opiskelijoista noin kaksi kolmasosaa vastasi, että 2 600 euron vuotuinen alueellinen opintolainahyvitys kannustaisi heitä muuttamaan tai jäämään töihin harvaan asutulle alueelle.

– Esiselvitys osoittaa, että alueelliselle opintolainahyvitykselle on vahva tuki korkeakouluopiskelijoilta, keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Arttu Laaksonen sanoo tiedotteella.

Keskustaopiskelijoiden mielestä sivistyspääoma ei saa olla pelkästään suurten kaupunkien oikeus.

Alueellinen opintolainahyvitys on järjestön mukaan yksi konkreettinen ratkaisu edistää feministisen aluepolitiikan toteutumista Suomessa. Tavoitteena on estää ihmisten ja alueiden välinen polarisoituminen sekä varmistaa osaava työvoima vahvistamaan lähipalveluita myös suurten kaupunkien ulkopuolella.

– Hyvitysmallilla haetaan konkreettisia ratkaisuja, jotta ihmisten perusoikeudet pystytään turvaamaan koko Suomessa. Kyse on siitä, että esimerkiksi jokaisen lapsen yhtäläiset oikeudet laadukkaaseen perusopetukseen turvataan asuinpaikasta riippumatta, Laaksonen linjaa.