Keskusta uudistaisi EU:ta maalaisjärjellä – Vähemmän byrokratiaa ja enemmän tekoja

Maatalouden rahoituksen on säilyttävä vähintään nykytasolla ja EU:n otettava vahvempi rooli ilmasto- ja pakolaispolitiikassa, linjaa keskusta vaaliohjelmassaan
Eurovaalit

EU:n on otettava entistä vahvempi rooli turvallisuuskysymyksissä, vaatii keskusta eurovaaliohjelmassaan.

Vaaliohjelman valmistelua johtanut Riikka Pakarinen kertoo, että kirjaus tarkoittaa EU:n puolustusyhteistyön kehittämistä kansallisen puolustuksen rinnalla.

– Tämä ei sulje pois tarvetta kansallisen puolustuksen kehittämiselle tai sille, että kehitämme kumppanuutta Naton kanssa. Eurooppalainen puolustusyhteistyö pitää olla vahvana rinnalla.

Esimerkiksi puolustusrahaston ja puolustukseen liittyvää tutkimusta tulisi keskustan mielestä vahvistaa.

Keskusta haluaa seuraavalla parlamenttikaudella selvät sävelet siitä, mihin Lissabonin sopimuksen solidaarisuuspykälä oikeuttaa ja velvoittaa.

Lissabonin sopimuksessa on pykälä: Jos johonkin Euroopan Unionin jäsenmaahan hyökätään, toinen jäsenmaa on velvollinen puolustamaan sitä.

– Haluamme avata artiklaa seuraavan viiden vuoden aikana, eli mitä tämä oikeasti tarkoittaa, Pakarinen kysyy.

Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa heinäkuussa. Monet keskustalle tärkeät kysymykset tulevat silloin ratkaistaviksi.

Tuleva parlamenttikausi on ratkaiseva Suomen maataloudelle sekä aluekehitykselle, jotka kummatkin edustavat kolmasosaa EU:n budjetissa.

– Alue- ja maatalouspolitiikan tulee olla puolueiden tavoitteiden keskiössä ja puolueilla tulee olla näihin selkeät kannat. Me haluamme, että maatalouspolitiikan rahoitus säilyy vähintäänkin nykyisen kaltaisena.

– Tällä hetkellä komission esitys leikkaa voimakkaasti maataloudesta ja tätä me emme voi missään nimessä hyväksyä, Pakarinen jatkaa.

Keskustan painottaa myös, että harvaan asutun Pohjois- ja Itä-Suomen erityiasema on turvattava jatkossa EU:n aluekehitysrahoituksessa.

Pakarinen ennakoi rahoitusneuvotteluista haastavaa prosessia Suomelle. Samalla hän kritisoi, että osa puolueista on jo sitonut itsensä tiukkaan budjettitasoon, vaikka samalla ne puolustavat tutkimuksen ja maatalouden rahoitusta.

– Keskustan linja tulee olemaan se, että meidän ei tule lukkiutua yhteen lukuun kokonaisbudjetista puhuttaessa. Meidän pitää pystyä katsomaan kokonaisuutta ja pystyä puolustamaan meille keskeisiä aloja kuten tutkimusta, maataloutta ja aluepolitiikkaa.

Keskusta haluaa nykyiset suomalaisen maatalouden kriteerit EU:n maatalouspolitiikan sääntöihin ja maatalouden toimintatavat kaikissa jäsenmaissa yhtä vastuullisiksi kuin ne ovat nyt Suomessa. Puolue linjaa myös, että eläinten hyvinvointia on parannettava EU-tasolla, samoin elintarviketurvallisuutta.

Keskusta peräänkuuluttaa EU:lta myös toimia hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen ja tulevien kriisien varalle.

– Päämäärä tulisi olla se, että entistä enemmän pystyisimme hallitsemaan muuttoliikettä pakolaiskiintiöiden kautta. Pakolaisleirillä olevat ovat todella hädässä ja näin me pystymme vaikuttamaan siihen, keitä me otamme.

Puolue linjaa, että ihmisiä olisi autettava nykyistä enemmän heidän kotimaissaan. EU:n olisi myös luotava taakanjakojärjestelmä pakolaiskriisien varalle ja ulkorajojen valvontaa olisi tehostettava.

– Lisäksi ihmiset, jotka eivät ole turvapaikkaa saaneet,  pitää pystyä palauttamaan nopeammin.

Itsekin meppinä vaikuttanut Pakarinen summaa, että Euroopassa tarvitaan muutosta.

–  Jos Euroopan parlamentin voimasuhteita miettii, EPP on hallinnut siellä hyvin pitkään ja politiikka on ollut sen mukaista. Todella toivon, että parlamentissakin eurooppamyönteiset voimat saavat valtaa ja myös oikeusvaltioon ja perusarvoihin liittyvät kysymykset nousevat esille.

Näitä perusarvoja keskusta painottaa myös eurovaaliohjelmassaan.

Keskusta siis kampittaisi populismia purkamalla reippaasti EU-byrokratiaa, mutta myös tarjoamalla ratkaisuja keskeisiin kysymyksiin kuten maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen.

– Keskusta haluaa, että EU ottaa selkeän ilmastojohtajuuden. EU ei voi kuitenkaan sahata omaa oksaansa. Edelleenkin metsiä tulee voida käyttää kestävällä tavalla – hyvin ja tehokkaasti.

Keskusta julkaisi euroovaaliohjelmansa lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa. Europarlamenttivaalien varsinainen äänestyspäivä on 26. päivä toukokuuta.

Eurovaaliohjelmaan voi tutustua tarkemmin täällä .